Söndag 24 januari 2021

Måttet är rågat!

I Skb 18 dec har Leif Walterum en ledare med ovanst rubrik.  Det är lätt att konstatera hur mycket sämre postens service har blivit. Men varför har det blivit så?

Svaret kanske finns i Postens nutidshistoria?

Postverket föddes 20 februari 1636 (Axel Oxenstierna) Uppgiften var att förmedla post i hela Riket,  verksamheten behövde inte ge vinst. Postdistribution  i städer gav vinster, som fick bekosta den dyrare servicen i glesbygder. Postverket fungerade utmärkt i över 300 år!

Under senare delen av 1900-talet blev det populärt att avreglera statlig verksamhet. 1993 avskaffades brevmonopolet. 1994 bildades Posten AB, ett statligt ägt bolag som skulle fungera på en ”fri marknad” och ge vinst till sin ägare. Nya företag etablerar sig, men problemet är att de nya ”plockar russinen ur kakan” och verkar bara där postutbärningen är lönsam! Norska Bring (f.d. City-Mail) bär ut post i Stockholm, men är inte intresserade av en lantbrevbärarlinje till Kroksjön!

Dessutom är postlagen märklig! Den har en specialregel som ålägger Posten att verka i hela landet och att dela ut A-post senast dagen efter inlämning av försändelsen!

24 juni 2009 bildades Postnord efter sammanslagning med danska posten. En affär som visat sig vara katastrofal för oss, men ett klipp för våra grannar!

Vi har berövat Postnord de lönsamma delarna av verksamheten, men kräver att företaget ska fungera som på Postverkets tid!

Ledaren nämner digitaliseringen. Där har vi i sann nyliberal anda gjort samma misstag.  När marknadskrafterna styr, får vi i tätorter stor valfrihet, medan olönsam glesbygd ställs vid sidan om!

Fri företagsamhet är bra, men ibland är en gemensam lösning som fungerar bra för ALLA bättre!

Gäller särskilt om man menar allvar med devisen :Hela Sverige ska leva!

Bertil Wallgren
Floby

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.