Lördag 18 januari 2020

Medborgarnas bästa möjliga vård

(Replik till Sebastian Clausson (S), Susanne Larsson (S) och Alex Bergström (S) debattartikel 30 augusti i Skaraborgsbygden)

Det är helt riktigt som Sebastian Clausson, Susanne Larsson och Alex Bergström, Socialdemokraterna, i sitt replikskifte skriver att omställningen av vården är något som påbörjats för många år sedan och det är inte någon som påtalat något annat.

Det vi vänder oss emot är att ni i er retorik försöker att använda omställningen, som ni på regional nivå står bakom, till att vara något som den nuvarande grönblå politiska ledningen i regionen använder för att elakt och utan medborgaransvar försämra sjukvården.

Sanningen är den, och det vet åtminstone både Sebastian och Susanne, att när det gäller sjukhusorganisationer så är det något som inte genomförs av enskilda partier. Det är frågor som liksom i andra organisationsförändringar inom offentlig sektor genomförs i överenskommelser över partiblocken.

Socialdemokraterna är med i grupperingar där dessa frågor öppet och med högt till tak diskuteras. För att stilla läsarnas eventuella oro så vill vi återigen understryka att det finns inga beslut gällande att stänga några sjukhus, akutmottagningar och även detta vet debattörerna från Socialdemokraterna trots att de försöker få det att låta som om de står vid sidan om.

När det gäller det aktuella fallet med hudmottagningen i Mariestad så har den med anledning av en pensionering inte varit öppen sedan i maj och det finns inga köer till hudmottagningen. Vården inom hudmottagningen har utvecklats enormt de senaste åren och mycket av det som tidigare var specialistvård kan numera utföras inom primärvård.

Den digitala utvecklingen har medfört att man till exempel via foto från en mobiltelefon kan bedöma om en hudskada är något för läkarbesök eller ej. Detta sparar in många besök och köerna minskas därmed.

Även läkemedel har utvecklats så att man i många fall inte enbart lindrar utan även läker.  Detta sammantaget gör att vi anser att det inte är rimligt att ha uppfattningen att antalet tjänster inom hud behöver utökas utan att det som en del i omställningen av vården istället låter det vara som det är i dagsläget.

Till skillnad från Socialdemokraterna försöker vi se var vården kan göras effektivare och samtidigt mer kostnadseffektiv, då varje skattekrona måste gå till för medborgarna bästa möjliga vård.

Pär Johnson (L)
ordförande, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Gunilla Druve Jansson (C)
ordförande, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.