Onsdag 30 november 2022

Mer problem med den ”miljövänliga” vindkraften?

I Danmark har man börjat uppmärksamma ytterligare ett miljöproblem med vindkraftverken. Man har utlöst ett PFAS-larm på Jyllands västkust och undersöker nu om detta beror på problem med läckage från vindkraftsblad. Om detta stämmer så innebär det en massförorening av havet med nano och mikropartiklar från vindkraftverkens blad. Det är särskilt vindkraftverken på Doggers Bank som hamnat i fokus.

Resultatet är att det havsskum som driver in från havet kan vara förgiftat med PFAS. Häromdagen framkom det att 180 nötkreatur som betar på Agger Tange vid Nordsjön är förgiftade. Korna får därför inte slaktas och köttet säljas. Misstanken är att korna förgiftats av havsskum.

Frågan har nu ställts till den Danska Naturvårsstyrelsen om det sker någon undersökning av PFAS-kontamination i havsskummet och om de är medvetna om att det kan komma från vindkraftverk.

Det verkar vara dags att åtminstone tv skrota planerna på vindkraftverk till havs tills man utrett konsekvenserna ordentligt. Det finns tillräckligt med föroreningar i havet redan nu och det behövs knappast några fler bidrag.

Stefan Hallberg, Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.