Onsdag 26 september 2018

Mer välfärd när fler jobbar

Replik till Patrik Björck (S),  publicerat Skaraborgsbygden 19 februari:

Sverige och Skaraborg är en av världens bästa platser att födas, växa upp och leva i. Men det finns också stora problem, inte minst i välfärden. Bristen på vårdplatser är omfattande. Många medarbetare går på knäna. Det saknas specialister. Stabsläge. Köer växer. Det finns skolor där inte ens hälften av niondeklassarna blir behöriga till gymnasiet.

Resurser till välfärdens kärna har ökat under många år. Det glömde Patrik Björck (S) att berätta. Under alliansregeringens åtta år ökade resurser till välfärden med 100 miljarder kronor. Detta trots att Sverige gick igenom en av de tuffaste finanskriser någonsin. Att både Sverige upp på banan och stärka välfärden anser forskare och internationella bedömare som starkt.

Samtidigt ökar också behoven. Fler barn och äldre, ökade kostnader i kommuner för integrationen och svårigheter att rekrytera medarbetare. Kommuner kan inte klara detta genom att höja skatten. Det skulle göra det mindre lönsamt att arbeta och jobben skulle bli färre.

Vi vill värna och utveckla en modern välfärdsstat är detta en helt nödvändig prioritering. Det är när bidragen drar iväg som välfärdens finansiering hotas och minskade bidrags­utgifter ger utrymme för högre välfärdssatsningar. Under alliansregeringen ökade välfärdsutgifterna i kommuner och landsting från 17,9 till 19,1 procent av BNP. Det möjliggjordes av att bidragen minskades från 19,3 procent av BNP till 18,5 procent. Samtidigt sänkte vi skatten för framför allt låg- och medelinkomsttagare så det blev mer lönsamt att arbeta.

Det tillhör avdelningen alternativ fakta, Björck (S), att det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan välfärdssatsningar och skattesänkningar. Alliansen visade vad som kan göras med tydliga prioriteringar. Det vill vi göra igen från och med 2018 och framåt.

För att säkra välfärdens långsiktiga finansiering är det dock inte statlig finansiering som är nyckeln, utan att kommuner och landsting får in mer kommunalskatt genom att fler jobbar och tjänar mer. Det är endast en effektiv politik för jobb och tillväxt som kan göra att vi har råd med en välfärd som lever upp till medborgarnas högt ställda förväntningar. De kommande åren kommer andelen personer i arbetsför ålder sjunka – allt färre måste försörja allt fler. Det kan dock mot­verkas av att fler arbetar. Om andelen som arbetar ska vara lika stor som i dag, drygt 49 procent av befolkningen, behöver vi skapa förutsättningar för 500 000 fler jobb till 2025.

Att nå Moderaternas jobbmål om en halv ­miljon fler jobb är alltså centralt om vi vill bi­behålla nivån på välfärden framöver.

För detta krävs maktskifte i höstens val. Allianspartierna är överens om hur vi vill stärka Sverige och Skaraborg med förutsättningar för ökad tillväxt, entreprenörskap och innovationskraft.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.