Tisdag 3 oktober 2023

Miljöinsatser på bred front

Budgeten för Västra Götalandsregionen för 2018 innebär en ambitionshöjning när det gäller miljöarbete. Vi avsätter 300 miljoner kronor de närmaste tre åren till miljö – och klimatinsatser.

Vi ska ligga i framkant och vara en av de ledande regionerna i Europa på miljöområdet.

Redan idag minskar vi användningen av giftiga kemikalier i sjukvården och satsar på ökad energieffektivisering i våra lokaler. Här har exempelvis Mariestads sjukhus visat så stora framgångar att de tilldelades regionens miljöstipendium i år.

Vi övergår till mer biobaserade material i engångsmaterial som exempelvis handskar och sopsäckar. Vi jobbar hårt för att minska matsvinnet och tack vare samarbete mellan inköpare och vårdpersonal reduceras mängden sterila förpackningar i sjukvården.

Nyligen blev Västra Götalandsregionen en Fairtrade region och nästan all kollektivtrafik går på fossilfria bränslen. Vi bygger ut elladdstolpar vid våra sjukhus och skolor samt erbjuder elcyklar i tjänsten till våra anställda.

Totalt satsar Västra Götalandsregionen 300 miljoner kronor de närmaste tre åren i konkreta miljöprojekt för att minska utsläpp och bli en fossiloberoende region. I oktober fattar miljönämnden beslut om hur dessa medel ska fördelas.

En stor del av detta konkreta miljöarbete sker i samarbete med kommuner, lärosäten och företag. Förutom klimatfrågor som energi, nya material och miljövänliga bränslen fokuserar vi på friluftsliv.

Miljönämnden har ansvar för finansiering av Göteborgs Botaniska Trädgård. Göteborgs Botaniska trädgård är en av de främsta i sitt slag i Europa. Här finns helt växtsamlingar dit studenter vallfärdar för att lära sig om och bedriva forskning kring.

Vi förbereder nu byggandet av ett nytt växthus som kan locka ännu fler till en av Västsveriges främsta besöksmål. Botaniska ska bli en angelägenhet för hela regionen.

Miljöarbete som ger konkreta resultat i form av lägre utsläpp och fossiloberoende kräver insatser på bred front. När Västra Götalandsregionens miljönämnd ökar anslaget till klimatarbetet ökar förutsättningen att nå målet om fossiloberoende till år 2030.

Kristina Jonäng (c)
Miljönämndens ordförande

Helen Persgren (mp)
vice ordförande Miljönämnden

David Josefsson (m)
ledamot, Miljönämnden

Pär Lundqvist (l)
ledamot, Miljönämnden

Stefan Svensson (Kd)
ledamot, Miljönämnden

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.