Fredag 29 maj 2020

Miljön – vår viktigaste framtidsfråga

Vid en västsvensk EU-konferens ” Ny mandatperiod  – nya möjligheter för Västsverige i EU-arbetet” fokuserades på Parisavtalet och framtiden med bland annat netto-nollutsläpp av växthusgaser senast 2050 genom en socialt rättvis omställning  på ett kostnadseffektivt sätt.

Höjningen under 18 av de senaste 20 åren har varit en grad Celsius. Den nya kommissionen avser föreslå utsläppsminskningar på 50 procent till 2030. Det handlar om energieffektivitet, förnybar energi, transporter, cirkulär ekonomi (återanvändande), smart nätinfrastruktur och sammanlänkningar, bioekonomi, kolsänkor, avskiljning och lagring av koldioxid mm. Ekonomiska vinster som lägre miljö- och hälsokostnader, nya och mer konkurrenskraftiga jobb samt mindre kostnader för naturkatastrofer ses som stora möjligheter. Ett sätt som lyftes under konferensen var bland annat en gemensam koldioxidskatt, ett EU-förslag vi Liberaler tyvärr är ensamma  om.

Klimatarbetet har ett nationellt perspektiv. EU:s regelverk kan vara hämmande för oss som vill gå före. De långsammaste tar besluten. Ett exempel på detta är tågräls och transporter mellan Sverige och EU-länder som först nu börjar komma igång i mindre skala. Minns att jag skrev en motion i riksdagen om detta för drygt 20 år sedan.

I Skövde håller vi på med att sammanställa ett program om energianvändning, klimatpåverkan, klimatanpassning i ett nationellt och internationellt sammanhang.  Skulle önska att våra stora möjligheter till fjärrvärme kan gynna också villaområden där fjärrvärmen rusar förbi utan möjlighet till anslutning. Visst kan vi använda oss av värmepumpar men skulle kunna bli ännu bättre miljökämpar genom att kunna koppla in oss i fjärrvärmenätet.

Tyvärr kommer hela 77 procent av koldioxidutsläppen i Skövde från industrin mot 34 procent nationellt. I miljöarbetet vill bland annat Frans Timmermans som blivande kommissionär i miljöfrågor och med klimatansvar utmana cementindustrin.

Liberalernas inställning i den frågan i Skövde torde inte vara okänd. Varje beslutstillfälle har vi agerat mot nya brytningstillstånd men inte vunnit gehör. Hoppas att fler får upp ögonen i denna fråga innan ytterligare tillstånd beviljas. För Skövde är de nationella målen och de globala målen, Agenda 2030 viktiga styrdokument. Av det regionala åtgärdsprogrammet har Skövde valt ut 15 åtaganden. Till exempel börjar solcellsbyggandet bli riktigt stort i Skövde.

Tillsammans kan vi i smått och stort hjälpas åt för att rätta till de försyndelser vår generation orsakat våra kommande generationer för att rädda vår jord från miljöförstöring. Alla behövs i omställningsarbetet.

Så skrev redan Edith Södergran för mer än 100 år sedan: ”Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är”.

Ulla-Britt Hagström, Skövde
ordförande Liberalerna

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.