Måndag 23 juli 2018

Moderater, ta er i kragen

En artikel med ovanstående rubrik publicerades nyligen i Skaraborgsbygden (6 april 2018). Undertecknare var Rubin Norell, distriktsordförande Moderata ungdomsförbundet (MUF) Skaraborg.

I artikeln håller Norell räft- och rättarting med moderata kommunalråd, både nuvarande och eventuella blivande diton! Han verkar närmast irriterad över det faktum att ingen av Skaraborgs sju moderata kommunalråd har sänkt skatten under mandatperioden. Norell kräver av sina kamrater svar på två frågor.

  1. Varför har ni inte sänkt skatten under nuvarande mandatperiod?
  2. Kan ni garantera att ni kommer att göra allt ni kan för att sänka skatten under kommande mandatperiod?

Det här väcker min nyfikenhet! Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har hissat varningsflagg för kraftigt stigande behov inom sektorerna skola,vård, omsorg. Enbart för att behålla dagens standard krävs stora tillskott. Höjd standard/kvalité kräver än mer.

Om kommuner/region får sänkta inkomster måste även utgifterna ner! Utgifter kan inte långsiktigt vara större än intäkterna. Detta gäller för alla, såväl privata  som företag  och även samhället.

Norell har helt rätt när han skriver att politik handlar om prioriteringar! Nu undrar jag om Norell hittat någon annan inkomstkälla för kommunerna än skatten?

Om så inte är fallet, måste en skattesänkning ”betalas” med nedskärningar inom andra kommunala verksamheter. Min fråga är då: Vad ska ska skäras ned?

Det vore klädsamt med ett klarläggande svar innan valet i höst! På förhand, tack!

Bertil Wallgren
Floby

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.