Tisdag 3 oktober 2023

Moderaterna värnar landets jägare och sportskyttar

Den 16 augusti börjar råbocksjakten, och många jägare ska ut till sina pass. Sverige har drygt 600 000 vapenägare som är jägare och sportskyttar, som sköter om viltvården och de tränar och deltar i skyttetävlingar runt om i världen.

Vi moderater har drivit igenom cirka 35 förslag/tillkännagivanden om hur vi kan underlätta för landets jägare och sportskyttar. Den socialdemokratiska regeringen har konstant motarbetat och försökt att stoppa dessa förslag och också vägrat att genomföra förslagen trots riksdagsbeslut. Vilket är synnerligen anmärkningsvärt.

Det vi vill genomföra är bland annat:

Se över hela vapenlagstiftningen i syfte att underlätta för landets jägare och skyttar, ta bort de tidsbegränsade femårslicenserna, kunna byta vapen direkt över disk i vapenhandeln inom vapengarderoben. Utöka vapengarderoben och ta bort poängsystemet för skyttarna, se till att EU-passet är användbart även i Sverige, Införa en ny viltmyndighet som tar hand om bland annat vapenlicenserna, viltvården, jakten och vargfrågorna och också besiktningen av landets skjutbanor. Idag får polisen sköta besiktningen av landets ca 3000 skyttebanor vilket tar onödiga resurser från polisen som istället behöver lägga all sin prioritet på att jaga brottslingar och gängkriminella.

Vi vill också dela upp vapenlagstiftningen i två delar – en för lagliga jägare och skyttar och en för olagliga vapen i kriminella miljöer där straffen då kan sättas mycket högre. Vi vill också minska vargstammen ned till 170 vargar för att kraftfullt minska ner angreppen på våra husdjur och hundar.

Moderaterna har redan lyckats få bort licenskravet på ljuddämpare och vi tänker fortsätta slåss för att EU:s vapendirektiv ska implementeras på en miniminivå. Vi har också skapat en riksdagsmajoritet för att kunna behålla blyet kvar i ammunition, detta ska inte EU få ta bort för Sveriges jägare och skyttar.

Detta var några av våra förslag.  Vi moderater vill så snabbt som möjligt genomföra de tillkännagivanden som riksdagen har tagit.     

Valet den 11 september står mellan om vi ska få en ny moderatledd regering som genomför riksdagens beslut om förbättringar och förenklingar för landets jägare, skyttar och samlare eller om Socialdemokraterna ska få fortsätta jaga landets jägare och skyttar, Den 11 september är det du som väljer.

Avslutningsvis vill jag önska alla jägare och skyttar en trevlig jakt och skyttehöst.

Sten Bergheden  (M)

Jakt-och vapenansvarig i Justitieutskottet

Riksdagsledamot Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.