Fredag 27 maj 2022

Moderaterna värnar svensk matproduktion

Den socialdemokratiska regeringens handlingsförlamning hotar inte bara vår säkerhet utan också vår livsmedelsförsörjning.

Trots tydliga direktiv från riksdagen att underlätta för en ökad matproduktion i Sverige så gör regeringen inget utan man har istället ägnat sig åt att försöka försvåra ytterligare för landsbygden och vårt lantbruk och skogsbruk. Av livsmedelsstrategin som antogs 2017 har ingenting hänt. Fortfarande är varannan matbit importerad och lantbruket hamnar ständigt i kris på grund av orimligt höga skatter och en växande byråkrati. När nu kriget i Ukraina rasar så märks vår sårbarhet när bränslepriserna stiger ytterligare, transportkostnaderna stiger och Sverige måste förlita sig på 50% importerad mat. Vår matproduktion och vår självförsörjningsgrad måste öka men den socialdemokratiska regeringen verkar inte förstå detta! Regeringen talar om att man ”följer utvecklingen”. Men utvecklingen går åt fel håll i Sverige och regeringen måste agera!

Moderaterna har därför tagit ett initiativ i riksdagen och försökt samla fler partier runt ett kraftfullt krisstöd till lantbruket och landsbygden. Paketet har arbetats fram tillsammans med Centerpartiet och innebär ett stöd på 4.6 miljarder kronor. Av detta är 3 miljarder avsedda till kött- och äggproduktion. 500 miljoner ytterligare för att sänka dieselkostnaden. 1 miljard kronor till att säkra veteproduktionen och ytterligare 100 miljoner i ett riktat stöd till Norrland.

Syftet är att ge Sveriges lantbrukare en ärlig chans att överleva med sin produktion i denna kristid och samtidigt kunna hålla nere livsmedelspriserna i butiken och stärka upp vår beredskap. Detta är självklart åtgärder som en ansvarsfull regering i Sverige borde ha genomfört redan under februari månad när man såg krisen komma men tyvärr så följer den socialdemokratiska regeringen bara utvecklingen utan att vidta nödvändiga åtgärder.

Sverige måste också gå vidare med att sänka reduktionsplikten och skatterna så att bränslepriserna vid pumpen sänks med minst 5 kronor. Vi moderater vill stoppa regeringens förslag till försämrade reseavdrag vilket kommer missgynna de som måste åka bil och gynna de som kan ta tunnelbanan eller spårvagnen. Livsmedelsstrategin måste upp på bordet omgående och regering och riksdag måste ta fram tydliga beslut som gör att vi kan öka matproduktionen och självförsörjningsgraden i Sverige.

Sverige måste stärka försvaret med mer resurser, ett Nato-medlemskap, en höjd beredskap och ett starkt civilförsvar. Att höja vår självförsörjningsgrad på mat är därför oerhört viktigt. Sveriges lantbrukare och landsbygden behöver nu ett extra krisstöd men långsiktigt måste nästa regering se till att lantbruket, skogen och landsbygden har bättre förutsättningar att kunna växa och skapa arbete och tillväxt i Sverige. För detta behövs det en ny moderatledd regering i höst som tar tag i problemen. Det räcker inte som den nuvarande S-regeringen gör, nämligen att sitta på sina händer och ”följa utvecklingen”, vi behöver en regering som agerar och tar ansvar för Sverige, och det måste göras i tid.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.