Torsdag 9 juli 2020

Moderaterna vill stärka försvaret

Förhandlingarna inför höstens försvarsbeslut har nu avslutats på initiativ av försvarsminister Peter Hultqvist. Trots ett försämrat säkerhetsläge och ett stort politiskt stöd för ett starkare försvar har Hultqvist och regeringen misslyckats med att få till en politisk överenskommelse som accepterats av några andra partier än Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Förklaringen till detta är att regeringen helt enkelt inte vill betala vad det kostar att ha en god försvarsförmåga.

Vi moderater kommer inte att acceptera ännu ett underfinansierat försvarsbeslut. Moderaterna och övriga borgerliga partier vill se långsiktiga tillskott till försvaret. Med vårt förslag till ekonomisk ram och finansiering går det att genomföra huvuddelen av försvarsberedningens alla förslag samt de åtgärder som Försvarsmakten sagt är nödvändiga för att hantera det försämrade omvärldsläget. Det innebär betydande förstärkningar till alla försvarsgrenar men även för försvarsunderrättelseförmågan och cyberförsvaret, komponenter som kommer att bli än mer centrala i framtidens försvar.

Regeringen å sin sida vill inte lägga en krona extra för att stärka försvaret bortom den överenskommelse som man tidigare haft med C och L – varken i närtid eller på sikt – och skyller den bristande viljan att satsa på coronakrisen. Det är anmärkningsvärt. Om det är något coronapandemin har visat så är det betydelsen av att ha ett starkt försvar, både militärt och civilt, som ökar Sveriges förmåga att klara framtidens kriser oavsett hur de ser ut. Tyvärr är regeringens agerande ingen överraskning. Hela det senaste året har man agerat för att urholka de ekonomiska tillskotten till försvaret.

Moderaternas ambition är att det trots allt ska bli ett bra försvarsbeslut i höst. Riksdagen behöver nu ta över processen där regeringen misslyckats. Det finns ett brett stöd i riksdagen för den linje som vi och de övriga borgerliga partierna drev i förhandlingarna. Nu går vi vidare och kommer att lägga fram skarpa förslag i riksdagen som på allvar stärker Sveriges försvar. Det är både rätt och nödvändigt i ljuset av det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Försvarsutskottet

 

Pål Jonson (M)

Försvarspolitisk talesperson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
Senaste nyheterna
Rekordmånga antagna till distansutbildningar Besök i kloakerna Ett hav fritt från plast är allas ansvar – bli kusträddare i sommar Falköping näst kotätast i landet Charlies teater går mot strömmen Sex av tio använder inte kontanter Louise Grabo (C) tar plats i inflytelserik EU-kommitté Nytt event på Billingen i september Hon kallar sig konstnär 29 konstnärer ställer ut i Skaras skyltfönster