Lördag 17 november 2018

Montera inte ner posten, Löfvén!

Statsminister Stefan Löfvén besöker Skaraborg i veckan. Det var hög tid.

Regeringens måste förbättra sin politik för oss som bor utanför huvudstaden och detta är förhoppningsvis ett första steg. Viljan tycks nu finnas där vilket Löfven bland annat visade i sitt jultal, men vi väntar ännu på de skarpa initiativen.

Regeringen har slagit fast att alla i Sverige ska ha tillgång till grundläggande statlig service, oavsett var man bor. Civilminister Ardalan Shekarabi har nyligen också fått i uppdrag att stärka medborgarservicen i hela landet. Civilministern lär få mycket att göra.

I Skaraborgs mer glesbebyggda områden ser vi hur offentliga institutioner som polis- och post lägger ner. Även det lokala näringslivet utarmas i snabb takt, vilket resulterar i en nedåtgående spiral med utflyttningar som följd.

Ett flertal regeringsförslag, som exempelvis vägslitageavgifterna och flygskatten, går därtill i direkt felaktig riktning. Det mest problematiska förslaget handlar om något så självklart som möjligheten att ha en fungerande postgång. Postväsendet har fungerat i organiserad form sedan 1800-talet, men är nu på väg utför.

Förslaget går ut på att dagens krav på övernattbefordran av post ska slopas, d v s att man inte längre ska ha ett krav på Postnord att levererar nästa dag. Trots att mer och mer av vår post numera är digital är såväl privatpersoner som företag utanför storstäderna de som skulle drabbas hårdast av en sådan lagändring då kravet på övernattbefordran är en nödvändig konkurrensfördel för dem. Det är av signifikant betydelse att små- och medelstora företag har samma möjligheter att bedriva företag på lika villkor oavsett var i landet man bor. Att driva e-handel i mindre tätbefolkade regioner har blivit en utväg att kunna bo kvar när de tidigare jobben på orten i allt snabbare takt försvunnit. Det är dessa som främst skulle få sina leveranser senarelagda och därmed tappa i konkurrens. Även konsumenterna utanför storstäderna hör till dem som skulle drabbas hårt.

Postnord i Sverige går idag med vinst. Det är den tidigare hopslagningen med Danmark som inneburit de ekonomiska problemen då Postnord där brottas med stora underskott. Detta trots att man i Danmark den 1 juli i 2016 införde just ett slopat krav på övernattbefordran. Men den katastrofalt dåliga ekonomin fortsatte för dem ändå. Rörelseresultatet i Danmark juli-sept var -209 miljoner SEK medan resultatet för samma period i Sverige var +47 miljoner SEK.

Landsbygdskommittén lade ett betänkande i början av januari. Kommittén sade nej till sänkta kvalitetskrav inom postområdet. Postnord bör inte belönas för sina kvalitetsbrister genom sänkta kvalitetskrav. Jag vill att Stefan Löfvén efter sitt besök hos oss i Skaraborg ger ett tydligt löfte att postgången ska förbättras inte nedrustas!

Pär Johnson
ordförande Liberalerna Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Snacka om att sitta i ett glashus och kasta sten på andra! Varför har det blivit så här? Svaret är enkelt, privatiseringen av det gamla hederliga Kungl. Postverket! Fungerade i flera hundra är. Hade all postservice, vilket innebar att lönsam verksamhet i städer, ”subventionerade” dito i glesbygden. SOLIDARITET var ordet Det fanns exempel på brevbärare i fjällvärlden som rodde fram till ensliga boställen! Knappast lönsamt! Varför ska just ett företag Postnord, sköta servicen i Skaraborg? Det norska företag som tog över City-Mail i Stockholm kan väl göra det. Postnord går med vinst, självklart, det ska ju alla företag göra! All privatisering är inte bara av godo. Det finns fler ex. (Apoteket, Järnvägen, Televerket, Bilprovningen) Liberalerna har gått i ledningen för dessa privatiseringar, hur vore det med lite självkritik?