Lördag 23 oktober 2021

Moratorium krävs mot utbyggnad av vindkraft

Avgående VD för Svensk Vindenergi Charlotte Unger Larsson vilseleder allmänheten genom osanna påståenden om vindkraftens fördelar via insändare i flera av landets tidningar.

Vindkraft är inte ”grön-förnybar”. Den kräver tonvis med neodym. Brytningen ger motsvarande mängd radioaktivt avfall. Det är omöjligt att återvinna neodymet. Varje vinge = 20 ton icke återvinningsbar glasfiberarmerad kompositplast. Hur klimatsmart är detta?100 TWh kräver ca 22 000 vindkraftverk = 1 320 000 ton plast som dessutom måste bytas ut efter halva tiden.

Den tyska vindkraften massakrerar 1 200 ton insekter per år! Inte undra på att antalet insektsätande fåglar minskar dramatiskt. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har inte kunnat svara hur mycket minskade koldioxidutsläpp vindkraften bidragit till. Det finns belägg för att vindkraften ökat koldioxidutsläppen p.g.a. behovet av koleldad reglerkraft. Ca 4 ha skog avverkas/verk. Skog som borde binda koldioxid.

Vindkraften påstås vara billig, men ingen berättar att vi skattebetalare bekostar ca 200 mdr för nätutbyggnad, ca 100 mdr för el-certifikat, det avsätts en tiondel av kostnader för nedmontering, återställande av marken är inte inräknad. Tror man att markägare, som utlovas över 160 gånger skogens avkastningsvärde för att arrendera ut sin mark, skall bekosta bortforsling av fundament och kablage?! Vindkraften betalar inte för det intrång som kringboende pådyvlas. I Danmark ersätts boende inom en radie 8 gånger vkv höjd.

Majoriteten av svenska vindkraftsparker ägs av utländska investerare som tjänar pengar på miljardsubsidierna!

Naturvårdsverket kan inte skilja på infraljud <20 Hz och lågfrekvent ljud 20-200 Hz i sin uppgradering av ljudpåverkan från vkv. Infraljud sprids miltals och är skadligt för hjärtmuskel, stör inlärning, ger sömnstörning, enligt forskning. Vi kringboende tvingas stämma staten när vi drabbas. Effekten på marklevande organismer är ännu outforskad.

Nej Charlotte, vindkraft en förfärlig gökunge, som drivs av giriga investerare som våldför sig på svensk natur och kränker kringboende. Industrin mutar markägare med feta arrendekontrakt och nu vill man muta kommuner med fastighetsskatt. I själva verket är vi alla förlorare, skattebetalare, naturen, ekonomin, hälsan och klimatet.

Motvind Sverige – För Bättre Beslutsunderlag
Esther Koster,
Anders Löfqvist

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.