Lördag 20 juli 2019

Mörkläggning i Hjo

Det förekommer ständigt rapportering om otillbörlig påverkan av valet genom att valsedlar försvinner från vallokalerna, oseriös marknadsföring och rena lögner om partiers politik för att ta några exempel. Lika illa kan jag tycka att det är att väljarna undanhålls information som troligen skulle påverka det val av parti som de annars skulle ha gjort.

Jag har tagit del av anteckningar från ett samrådsmöte som skedde den 4 april i år mellan representanter från Hjo kommun, markägare i Hjo kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljösamverken Östra Skaraborg och företaget Eolus Vind. I det dokumentet står det ordagrant följande att läsa: ”Diskussion om kommunen har någon möjlighet att på något sätt tillstyrka ändringen tidigt. Konstaterades att politiken är stabil i Hjo och att det kanske inte var bra att börja riva i detta innan valet. Diskussion förs i Hjo om ändringstillståndet och politiken hålls informerad.”

Hjo kommun styrs idag av en koalition av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Eftersom ”… politiken hålls informerad.” kan vi utgå ifrån att information som är viktig för kommunens invånare undanhålls därför att ”… det kanske inte var bra att börja riva i detta innan valet.” Byggnadsnämnden bör rimligen också vara informerad och där sitter även representanter från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vad är det då som är så väsentligt att undanhålla invånarna i Hjo kommun innan valet för att det inte ska påverka vilket parti kommuninvånarna väljer att rösta på i kommunvalet i Hjo?

Det som är så viktigt att undanhålla väljarna i Hjo kommun är att det kommer att lämnas in en ändringsansökan för den vindpark som ska byggas där höjden på vindsnurror ska ökas från 150 meter till 250 meter.

Det är anmärkningsvärt att representanter för länsstyrelsen som deltar på mötet inte protesterar att informationen mörkas för invånarna i Hjo kommun utan de till och med framhåller att det är smart att göra en ändringsansökan istället för en ny ansökan. Inte heller Miljösamverken Östra Skaraborg har haft något att erinra emot att informationen mörkas för kommuninvånarna i Hjo kommun. Att döma av anteckningarna har Miljösamverken Östra Skaraborg inte ens yttrat sig.

Varför den ”stabila” politiska majoriteten inte vill att information som kan påverka valet ska bli känd före valet är upp till var och en att bild sig en uppfattning om.

För mig personligen är det skrämmande hur politiker uppdrar åt kommunens tjänstemän att medvetet mörka för kommunens invånare. Inte blir det bättre av att tjänstemän från andra myndigheter inte ens protesterar mot detta utan till och med kommer med praktiska tips för att slippa igenom tillståndsgivningen smidigare. Miljösamverken Östra Skaraborg är uppenbart en organisation som omgående ska läggas ner eftersom de inte ens opponerar sig mot detta skamlösa agerande från Hjo kommun, men det är kanske för att man inte vill bita den hand som föder en.

I årets val kandiderar inte Medborgerlig Samling i Hjo kommun men tillhör du dem som inte tror på att vindsnurror är lösningen på Sveriges framtida energibehov eller inte vill ha 250 meter höga vindsnurror lägg din röst på oss i regionvalet så ska vi göra vad vi kan för att stoppa detta projekt.

Per Lindström
ordförande Medborgerlig Samling Skaraborg
kandidat till riksdagen och regionfullmäktige

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.