Fredag 27 maj 2022

Mötet med Desmond Tutu

Ärkebiskop Desmond Tutu har avlidit 90 år gammal. Begravningen ägde rum i Kapstaden den 1 januari. Begravningsgudstjänsten blev inte så storslagen man kunde ha väntat sig. Han hade själv bestämt att han skulle ligga i en enkel kista med bara en bukett nejlikor från familjen på kistan.

Vid sidan av Nelson Mandela var han den ledande företrädaren för att avskaffa apartheidsystemet i Sydafrika. Hans främsta utmärkelse var när han fick Nobels fredspris 1984.

Efter att han mottagit fredspriset i Oslo predikade han vid en gudstjänst i Storkyrkan, som jag fortfarande minns. Han ledde processionen in i kyrkan med danssteg, som han var van vid och övriga präster försökte  följa honom i dansen med växlande framgång.

Det var ändå hans predikan jag minns allra mest. Han beskrev den politiska utvecklingen i Sydafrika som ett misslyckande och han bad Gud att hjälpa till med att visa världen att Sydafrika måste få ett mera demokratiskt samhälle i Nelson Mandelas anda.

Då svarade Gud: ”Vad skulle du säga, om du fick Nobels fredspris?” Det var ju precis en sådan händelse, som ärkebiskopen önskade sig och nu berättade han om detta från predikstolen i Storkyrkan.

15 år senare mötte jag honom under utrikesutskottets resa till Sydafrika, där vi i Kapstaden träffade Desmond Tutu. Han var ordförande i Sannings-och Försoningskommissionen, som genomförde flera tusen samtal med sydafrikaner, som hade varit inblandade i olika övergrepp under apartheidregimen i Sydafrika. Istället för fängelsestraff hade man samtal om övergrepp, som man varit delaktig i för som Desmond Tutu sa’ ”så blir man inte fri förrän man är förlåten.”  När vi träffades hade man genomfört några tusen samtal.

Vårt samtal inleddes inte på det sätt vi svenskar var vana vid. Ärkebiskopen bad för oss och våra familjer hemma i Sverige och att vi skulle komma hem igen utan problem och han tackade Gud för att Sverige hade stött en demokratisk utveckling i Sydafrika.

Nu är ärkebiskop Desmond Tutu död men hans minne lever kvar och mötet med honom är något jag aldrig glömmer.

Lars Hjertén

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.