Fredag 1 juli 2022

MUF är dom riktiga feministerna

Ofta handlar diskussionen kring jämställdhet om just ordet feminism. Partierna till vänster har stoltserat med uttrycket, samtidigt som de sakpolitiska förslagen inte har rimmat med feminismens faktiska innebörd.

Riktig feminism handlar om att alla människor, oavsett kön, har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter – inte samma utfall. Riktig feminism rimmar helt enkelt mycket mer med MUF och Moderaternas ideologi. Vi i MUF är de riktiga feministerna.

Utgångspunkten för de rödgröna har alltid handlat om lika utfall, oavsett situation. Medan deras favorit förslag i kvotering omyndigförklarar kvinnor och deras kompetens ser vi i MUF kvinnor och män som individer som bör ha samma möjligheter att uppnå deras mål, och att huruvida det uppnås baseras på kompetens. Ingen borde bli inkvoterad på grund av sitt kön, oavsett kön.

För att exemplifiera kvoteringens problematik så kan vi fundera över gymnasiet.  Könsfördelningen på högskoleförberedande program är utmärkt för detta, där nästan samtliga program har en majoritet med kvinnliga elever. Detta beror till stor del på att kvinnor generellt sett presterar bättre i skolan än män.

Trots detta lyfts aldrig kvotering av gymnasieklasser upp i debatten, vilket är bra! Kompetens ska gå först. I ett samhälle byggt på kvotering skulle unga tjejer tvingas bort av mindre kompetenta killar. Systemet och kvoten skulle gå före kompetensen och individerna.

Till skillnad från de rödgröna förespråkar vi en politik som är feministisk på riktigt. En politik som grundar sig på lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. En politik som motverkar hedersförtryck. En politik som minskar otryggheten bland kvinnor. De rödgröna skriker högt om ett patriarkat i identitetspolitiska debatter och om börsbolagsstyrelser, men är betydligt mer lågmälda när man diskuterar hedersförtryck, försörjningsstöd och den utbredda otryggheten bland kvinnor. Patriarkatet visar sig som tydligast i dessa former, men likväl är det även här det allra tydligast saknas handlingskraft och reformer.

Liberalkonservativ feministisk politik är nödvändigt för att vi ska nå ett samhälle som är jämställt på riktigt. Det krävs kraftigt skärpta straff för alla våldtäktsbrott och för sexuella ofredanden. Det krävs att tänka nytt kring förutsättningarna för människors privatekonomi. Det krävs ett krafttag mot hedersförtrycket som är vår tids tydligaste patriarkala struktur.

Kortfattat eftersöker vi mer fokus på hedersförtryck, otrygghet och för de som stelbenta, ojämställda bidragssystemen. Och mindre på kvotering för välbärgade i börsbolagsstyrelser. MUF:s syn på feminism skiljer sig helt enkelt mot de rödgrönas. Socialdemokraterna hade en slogan förr som dom vi önskar de kunde ha i åtanke gällande deras ”feministiska” politik.

Alla ska med.

Jonathan Kahrs,
2:e vice distriktsordförande MUF Skaraborg

Zeynab Hussaini,
ledamot MUF Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.