Tisdag 2 juni 2020

När övergår skattehöjningar till förtryck?

I nyhetssändningarna 20/10 rapporterades om att kravaller och demonstrationer i Libanon medförde att finansminstern meddelade att man kommer att dra tillbaka förslag om höjda skatter i landet.

Sådant sker knappast i det lilla , men starkt socialistiska, landet Sverige, varför? Vi har en situation där de redan genomförda stora höjningarna av skatt för fordonsägare dels på bränsle och dels av fordonsskatter kommer att inom en snar framtid åtföljas av ytterligare höjningar (bonus malus). Att efter årsskiftet kommer t ex en husbil att för många kosta 20.000-30.000 kr/år bara i fordonsskatt. Därutöver tillkommer skatt på bränsle med uppemot 80% på varje liter.

Väldigt många svenskar är beroende av bilen för sin försörjning och för att klara ett vanligt vardagsliv. Man har investerat i fordon som ju redan är tillverkade och kommer att ha en teknisk livslängd på säg 15-20 år. Att investera i fordon med modern teknik på 400.000-500.000 kr och därutöver är kanske önskvärt, men på kort sikt ej möjligt för ett stort antal familjer som ekonomiskt lever på marginalen.

Att på kort sikt bli påtvingade väsentligt förändrade förutsättningar på kostnadssidan för fordonens löpande drift riskerar att slå undan benen för många och skapa än större inkomstskillnader än idag dels mellan olika grupper i landet och dels mellan stad och land.

L Andersson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.