Fredag 29 maj 2020

Nej, vi missbrukar inte stomipåsar och katetrar

Den byråkratisering och det misstänkliggörande av stomiopererade personer som pågår i flera regioner, är förnedrande. Det krävs exempelvis att vi ska planera in våra diarréer.

Hälso- och sjukvårdslagen är för patienterna helt satt ur spel.

Att förlora en kroppsdel i form av hela eller delar av tarmar eller urologiska organ, är ett stort trauma. Men med rätt hjälp kan en stomi fungera bra. Det är många saker som behövs:  kompresser och tvättlappar, skyddsmedel för huden, tätningsringar, nattpåsar, olika storlek på påsar med mera.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, går igenom och värderar de produkter som finns och majoriteten regioner följer TLV:s rekommendationer.

Men Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Jönköping gör egna listor där produkter som TLV godkänt tas bort.

Men en förlorad kroppsdel går inte att handskas med hur som helst. I Västra Götalandsregionen visar en medlemsundersökning ILCO gjort att 25 % behöver produkter som inte finns på regionens krympta lista. 25 % är ingen liten siffra! Man har i flera fall  rätt att byta till en produkt utanför listan genom ett dispensförfarande. Men den proceduren får inte längre utföras av stomiterapeuten som istället ska skicka en dispensansökan till en nyskapad central funktion som ska granska ”ärendet” och säga ja eller nej.

Region Skåne har förutom ett snålt tilltaget sortiment även infört ett maxtak. En del stomiprodukter har ”byte max en gång per dag”, för andra står det ”1-3 påsar per dygn”. Om det inte räcker ska ”individuellt behov beaktas”.

Men hur planerar man i förväg för ett nattligt läckage som kräver fler påsar än normalt? Eller en diarré som pågår några dagar?

Anser man att det pågår ett omfattande missbruk och överkonsumtion av stomiprodukter?

En person med en fungerande stomi, är en tillgång för samhället. Man kan jobba och slipper sjukhusinläggningar. Det finns ingen ekonomisk vinst i detta för regionerna som vi har fått redovisat, trots påstötningar. Det ger förvisso regionernas upphandlare och andra byråkrater trygga jobb. Men det är inte vad hälso- och sjukvårdslagen handlar om. Den utgår från patienten där målparagrafen lyder en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

ILCO uppmanar de tre regionerna att gå tillbaka till en nationell upphandling eller presenterar en öppen och ärlig redovisning om att era system är billigare för skattebetalarna inklusive byråkratjobben samt att det är till förmån för patientens hälsa jämfört med det nationella systemet.

Bo Karlsson, förbundsordförande ILCO, tarm-uro- och stomiförbundet
Eva Kindvall Vinkvist, ordförande ILCO Region Västra Götaland
Rose-Marie Hultman, ordförande ILCO Skåneregionen

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.