Fredag 20 juli 2018

Nollvision mot mäns våld

Imorgon, den 25 november, är FN:s internationella dag för att motverka mäns våld mot kvinnor. Visst är det sorgligt att mäns våld mot kvinnor är så omfattande världen över, att det behövs en särskild dag?

Våld finns i alla delar av samhället. Både män och kvinnor är förövare och offer. Men det våld som drabbar kvinnor är annorlunda. Det är grovt, upprepat och förövaren är nästan alltid en man som hon lever med. En man som kvinnan älskat och litat på.

De kvinnojourer i landet som är anslutna till riksorganisationerna, ROKS och Unizon, rapporterar varje år över 100 000 stödkontakter. Närmare 2000 kvinnor och ännu fler barn bor varje år i deras skyddade boenden. Nästan lika många kvinnor och barn nekas varje år hjälp, ofta för att kommunernas stöd brister.

För två år sedan uppmärksammade vi S-kvinnor Kvinnofridsbarometern – en undersökning gjord av Unizon som kartlägger kommunernas kvinnofridsarbete.

S-kvinnor har länge drivit krav på en nollvision för mäns våld mot kvinnor. En självklarhet kan tyckas, men Kvinnofridsbarometern visar tyvärr att i många kommuner saknas oerhört viktiga delar. Det handlar både om att prioritera och avsätta resurser för detta. Det handlar också om bristande kompetens, att många inte vet vilka möjligheter och skyldigheter de har.

Var sjunde kommun

Varannan kommun har ingen analys av situationen och vet inte vilka behov som finns. Många erbjuder inte kvinnor och barn hjälp till permanent bostad, fast de enligt Socialtjänstlagen ska göra det. När det gäller barn som tvingas bo i skyddade boenden är det särskilt sorgligt att så många kommuner brister i stöd. Var sjunde kommun arbetar inte alls med frågorna. Inte alls!

2015 valde 202 av 290 kommuner i landet att delta i undersökningen, i år svarade 162. Att över 100 kommuner inte ens svarar, är faktiskt i sig lite sorgligt.

De som kommit längst i landet är Trollhättan. Att de lyckats så bra beror på långsiktighet, stabilitet och strategiskt arbete. Det går, det handlar bara om att bestämma sig och om att prioritera säger Monica Hansson, kommunalråd i Trollhättan.

Goda exempel finns och bör spridas. 2017 ska vi ha kommit så långt att alla förstår hur stort problemet är och att vi alla är ansvariga för att lösa det. S-kvinnor kommer fortsätta driva på för att alla kommuner ska prioritera frågan och gå från ord till handling. Den feministiska kampen är livsviktig.

Ida Ekeroth,
ordförande S-kvinnor i Skaraborg

Carina Ohlsson,
förbundsordförande S-kvinnor

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.