Söndag 23 september 2018

Norden viktigare än någonsin

Vi lever i en tid då omvärlden är mer osäker och svårförutsägbar än på länge. I denna situation är ett närmare samarbete med våra grannländer i Norden viktigare än någonsin. Tillsammans kan de nordiska länderna påverka omvärlden, såväl Europa som globalt, långt mer än var för sig. Vad som krävs är politisk vilja.

Mittengruppen i Nordiska Rådet har väckt frågan om att komplettera de nationella medborgarskapen med ett nordiskt medborgarskap, som bland annat innebär ett gemensamt system för personnummer. Det skulle innebära att det blir lättare att arbeta och bosätta sig i andra nordiska länder.

Överhuvudtaget finns det skäl att aktivt arbeta för att minska, helst eliminera, återstående gränshinder inom Norden. Det kan handla om att införa gemensam arbetsrätt, harmonisera reglerna i socialförsäkringarna och samordna beskattningen av arbete. Bara för att ta några exempel.

Vardagsfrågorna, de som berör vanliga medborgare, bör prioriteras i en förnyad offensiv för att stärka samarbetet i Norden. Den nordiska välfärdsmodellen är gemensam och behöver hela tiden utvecklas. Miljö och säkerhet är nyckelfrågor som bör hanteras gemensamt.

Parallellt med arbete i vardagsnära sakfrågor ser vi gärna att länderna går vidare mot någon form av nordisk statsbildning, som möjliggör ett gemensamt agerande i internationella sammanhang. Om länderna i Norden agerar tillsammans blir inflytandet långt större än om de söker påverka var för sig. Regionen har idag över 26 miljoner invånare och är världens tolfte starkaste ekonomi. Monteras de kvarvarande gränshindren inom regionen ned kommer ekonomin att stärkas ytterligare.

I över 150 år har det funnits en folklig nordism. Startsignalen var ”skandinavismen” i mitten av 1800-talet. Hade man då lyckats ena Norden på samma sätt som skedde i Tyskland och Italien vid samma tid skulle läget sett annorlunda ut, men det är aldrig för sent att göra det som är rätt.

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet samordnades viktiga lagar mellan de nordiska länderna, exempelvis när det gäller civilrätt och äktenskapsbalk. Efter andra världskriget lyckades man enas om viktiga reformer som gemensam passfrihet och gemensam arbetsmarknad. Däremot valde länderna olika relationer till Nato och EG/EU. Idag konstaterar vi att detta inte behöver hindra att vi går vidare mot ett starkare Norden.

Det är dags att stärka Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet som församlingar som kan ta initiativ när det gäller att utreda och utveckla hur samarbetet kan stärkas och fördjupas. Politiken måste skaffa sig redskap och muskler för att förverkliga det starka Norden som det finns ett folkligt stöd för.

Norden diskuterades vid centerstämman i Malmö och vi ser fram emot att frågan kommer allt högre upp på den politiska agendan. Centerpartiet och övriga centergröna partier har under decennier varit pådrivande för det nordiska samarbetet. Det är dags att visa politisk viljekraft; det är dags att inse att ”Nordens tid är nu”!

Can Savran, Åre
ledamot i Centerpartiets partistyrelse

Albin Westermark, Malmö
Medlem i Centerpartiets Ungdomsförbund

Håkan Larsson, Rödön
ordförande, Centerpartiet i Krokoms kommun

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.