Måndag 26 juli 2021

Nu är karantänen slut, regionråd!

Under hela denna underliga vår har sjukvårdspersonalen i Västra Götalandsregionen arbetat i sitt anletes svett för att hjälpa och vårda tusentals patienter som drabbats av covid-19, varav många har avlidit.

De ska ha allt beröm för sina insatser. Vad skulle vi ha gjort utan dem? Om det är några som har representerat oss invånare under denna hemska tid, så är det de.

Samtidigt finns det en stor grupp som har varit oerhört tysta och frånvarande för oss under dessa månader.

Vi avser självklart de 15 regionråden, som ju är de som vi har valt att företräda oss regioninnevånare.

Under de månader coronapandemin har varat har vi inte sett röken av de välarvoderade råden. Som väl de flesta känner till har de betydligt högre arvoden än våra riksdagsledamöter, som däremot varit synliga på ett helt annat sätt.

Nej, man skulle kunna tro att de 15 regionråden har gått i total karantän, okända för allmänheten som de redan var innan.

Vi anser förstås, att vårdpersonalen i regionen ska få höjda löner och längre semestrar, vilket regionråden inte verkar hålla med om.

Dessutom anser vi att regionråden ska halvera sina alltför höga arvoden! Självklart håller de 15 inte med om detta, utan har redan bestämt i början av året att det blir en höjning med 2,4 procent från början av nästa år.

Merparten av regionråden ligger på ett arvode runt 78 000 i månaden, varför denna påspädning inte är illa.  Några ligger dessutom betydligt högre.

Bestämmer om arvodena gör den egna arvodesberedningen, vilket är anmärkningsvärt. Diskussionen om arvodena har, enligt uppgift från regionen, pågått väldigt länge. Den diskussionen har dock aldrig nått ut till allmänheten. Och därför har det heller inte kommit fram, att allmänheten sannolikt djupt ogillar de höga arvodena.

Den stora frågan, som faktiskt ganska många väljare har börjat ställa sig, är om vi verkligen behöver den kostsamma regionen. Kanske borde vi på allvar börja diskutera om regionerna borde avskaffas och sjukvården tas om hand av staten?

Inte minst kan man fråga sig det efter att vi har erfarit, att några av våra företrädare börjat diskutera och ifrågasätta  den i lag fastställda yttrandefriheten. Den, och tryckfrihetsförordningen som tillkom 1992, måste vi vara oerhört rädda om.

Och nu borde regionråden inse att karantänen är slut!

Många hälsningar
Ingela Skarin, Hans Nyman, Inger Dernroth

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.