Tisdag 21 augusti 2018

Ny polisutbildning till Skaraborg

Behovet av fler poliser är akut och Skaraborg borde vara den självklara platsen för en utökad polisutbildning.

Idag bedrivs polisutbildning på tre platser i Sverige som uppdragsutbildning vid högskolorna i Södertörn, Umeå och Växjö. Vi anser att polisutbildningen behöver ha ytterligare geografisk spridning i landet och att Skaraborg har goda förutsättningar för en ny och modern polisutbildning. Detta vore också mycket lämpligt när regeringen nu gett Polismyndigheten i uppdrag att undersöka förutsättningar att etablera polisutbildning vid ytterligare två lärosäten; varav ett, rent geografiskt, är tänkt att ligga i västra Sverige.

I Skaraborg finns ett flertal viktiga aktörer som är betydelsefulla för en polisutbildning. Det finns en väl utvecklad samverkan mellan de 15 kommunerna och Högskolan i Skövde. Försvarsmakten har flera fungerande förband inom Försvarsmakten däribland Trängregementet, och Swedish Rescue Training Centre, tidigare Räddningsskolan i Skaraborg, är placerad i Skövde. Därtill hör bland annat utmärkta övningsfält med skjut- och sprängplatser. Högskolans informationstekniska profil är också en viktig tillgång för att förbereda framtidens poliser inför en allt mer komplex yrkesroll i informationssamhället.

Skaraborg har återigen en distansutbildning för poliser. Det är Linnéuniversitetet som gjort det självklara valet av Skaraborg som plats där polisutbildningen ska bedrivas. I fallet med Linnéuniversitetet är gruppens tentamina och samlingar förlagda till Campus Lidköping. Därutöver sker ungefär fyra veckors studier, vilka är belagda till Växjö och Linnéuniversitetet, samt träning, konflikthantering, vapen, bastaktik och polisbilskörning lokalt hos Polismyndigheten. Denna typ av utbildning skulle passa ypperligt att ha i Skaraborg då såväl Försvarsmaktens regementen som Swedish Rescue Training Center ligger inom några mils radie.

Skaraborg har ett centralt geografiskt läge med goda kommunikationer och uppfyller de förutsättningar som borde komma i fråga för en etablering av en ny och modern polisutbildning. Därför har vi tillsammans från Alliansen Skaraborg presenterat det förslaget för riksdagen.

Annika Eclund (KD)
Cecilia Widegren (M)
Ulrika Carlsson (C)
Sten Bergheden (M)
Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.