Fredag 20 juli 2018

Nytt år 2018, nya möjligheter

Så har vi ett nytt år, 2018 framför oss. Vi är redo att leda Sverige och Skaraborg. För det kavlar vi nu upp ärmarna och jobbar för. Det går på många sätt bra för Sverige idag. Alliansregeringen förde en ansvarsfull ekonomisk politik som hanterade finanskrisen och den djupa nedgången i ekonomin. Sverige kan nu skörda frukterna av en pågående högkonjunktur i form av fler jobb och ökad tillväxt.

Men det går inte att blunda. Problemen behöver lösas. Det förutsätter en ny alliansregering.

Vi vill att Sverige ska vara ett av världens mest framgångsrika länder. Bara genom att fler kommer i arbete kan vi på riktigt stärka välfärden och lägga grund för mer kunskap i skolan, högre kvalitet i omsorgen och kraftfullare polis och försvar.

Vi lever i ett litet exportberoende land, omvärlden är oroligare än på länge och osäkerheten i Sveriges närområde har ökat. Försvaret behöver rustas upp, men Sverige behöver också bygga säkerhet tillsammans med andra.

Det är nu tydligt att regeringen har misslyckats med trygghetsfrågor. Polisens resultat sjunker. Antalet poliser som slutar är rekordmånga. Trots löften om motsatsen från rikspolischefen har antalet särskilt utsatta områden ökat. Vi ser otryggheten och slår oss inte till ro. Därför har riksdagen på Alliansens initiativ pressat regeringen att återkomma med ett stort antal förslag för att öka tryggheten. Det handlar om allt ifrån skärpta straff till bättre verktyg och befogenheter för poliser. Vi fortsätter att prioritera lag och ordning och föreslår bland annat att polisens möjligheter till kameraövervakning ska förenklas, vilket inte minst kommer att underlätta arbetet i utsatta områden med hög brottslighet. Vi driver regeringen framför oss i rättspolitiken. Vi vill öka tryggheten i Skaraborg.

Vi har en rödgrön regering som skryter om svensk ekonomi och lovar allt åt alla, samtidigt som resultaten i statens kärnverksamhet uppvisar stora brister. Den regeringen kommer 2018 att möta en Allians som är beredda att ta ansvar för att vända krisen i vården och hos polisen, för skolan och för de som står längst från arbetsmarknaden. Vi har drivit regeringen framför oss och kommer fortsätta så. Det är bra att regeringen lyssnar på bra politik. Men det bästa för Sverige och Skaraborg vore en alliansregering.

Cecilia Widegren (M)
Ulrika Carlsson (C)
Annika Eclund (KD)
Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

 Pär Johnson (L)
Länsförbundsordförande Skaraborg

 

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Om ni i Alliansen är eniga om att det bästa för Sverige och Skaraborg är en alliansregering, då undrar jag vad ni väntar på? Varför har ni inte sparkat ut den odugliga regeringen Löfven och övertagit taburetterna? Ni har ju haft tre år på er att visa oss hur det går till att regera bättre än nu? Jag börjar tro att ni Alliansen är rädda för ansvaret!