Onsdag 3 juni 2020

Offerkofta och populism

Vid senaste mötet med kommunfullmäktige i Karlsborg behandlades bland annat budgetramar samt investeringsbudget för år 2020. Det fanns två förslag att förhålla sig till, alliansens (A) samt socialdemokraternas (S).

I Karlsborgs fullmäktige är Sverigedemokraterna, SD i praktiken är det parti som avgör vid en omröstning mellan A och S.

Budgetramar samt investeringar är årets viktigaste beslut i kommunpolitiken. Det är därför häpnadsväckande att SD lät meddela att man skulle avstå från att rösta. Som vanligt tog man på sig offerkoftan och tyckte synd om sig själva eftersom inga andra partier ”vill ha med SD att göra”.

Mötet visade tydligt varför SD inte är något alternativ för övriga partier. Man har helt andra värderingar, man fokuserar på en fråga som kommunen inte ”äger”, man tycker synd om sig själva och man är inte intresserade av att ta något som helst ansvar.

SD är populister genom att påstå sig värna de äldre. Varför presenterade man då inte ett eget budgetförslag som visar på att det förhåller sig så?

SD motsätter sig effektiviseringar av verksamheten. Varför presenterade man då inte eget budgetförslag som inte kräver effektiviseringar?

Fullmäktigemötet visade att SD i Karlsborg är ett populistiskt parti som försöker vilseleda allmänheten genom att inte delta i årets viktigaste politiska beslut. Enda frågan som SD i Karlsborg koncentrerar sig på är invandringen. SD i Karlsborg tar hellre på sig offerkoftan än att vara med och ta ansvar.

Så ser SD i Karlsborg ut och så agerar man idag. Ändrar man sig inte så har jag svårt att se hur man ska kunna samarbeta med de seriösa partierna.

Med ovanstående som grund har jag svårt att förstå varför någon ska välja att rösta på dem i nästa kommunval.

Peter Lindroth (S)

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.