Måndag 3 oktober 2022

Ohållbart byggande i betong

Sverige kan drabbas hårt om det skulle bli ett byggstopp till följd av cementbrist. En utebliven cementtillverkning har konsekvenser på nybyggnationen av bostäder och infrastruktur. Regeringen har sökt en lösning där en cementkris och byggstopp undviks genom att ge Cementa ännu en möjlighet att komplettera sin ansökan. Cementa har avtalat om fem års produktion av kalksten från ett närliggande brott på Gotland. Så någon cementbrist lär inte uppstå i närtid.

Den akuta fasen där mängder av jobb och satsningar kunde påverkas har undanröjts.

Samtidigt är det viktigt att vi inte låtsas som att dagens klimatbelastande bostadsbyggande med mycket cement och betong är hållbart – varken när det gäller brytning av kalksten, svenska företags råvaruförsörjning eller för vårt klimat. Hanteringen är ohållbar och en mer hållbar produktion måste tas fram snarast.

Byggföretagen vet, precis som Miljöpartiet, att det finns mängder med sätt att minska behovet av betong. Idag gör byggbranschen anspråk på nästan tre fjärdedelar av Sveriges årsförbrukning. Det är många olika satsningar som måste till för att minska användningen av cement i byggandet. Bland annat finns det en stor potential att minska behovet av insatsvara genom minskat svinn (exempelvis bättre förpackning) och metoder för att cirkulera kalken i cementen i betongen till ny cement.

Om byggföretagen menar allvar med sin vision om ett hållbart samhällsbyggande, där ”byggnader och infrastruktur uppförs med så låg påverkan på omgivningen som möjligt”, måste man dock på allvar våga ifrågasätta branschens beroende av cement.

Betongindustrin står idag för nästan tio procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Utöver kraftiga investeringar för återbruk, återvinning och främjande av cirkulära affärsmodeller, vill Miljöpartiet att byggbranschen också ska bygga mer i trä. Observera då att det förutsätter ett hållbart skogsbruk. En win-win helt enkelt med en hållbar cement- och skogsindustri.

Byggföretagen påstår att byggstoppet skulle vara ett politiskt ansvar. Det är häpnadsväckande. Även om regeringen nu trätt in för att försöka minimera skadan som skett, är det absolut avgörande att människor förstår att det är ett företags nonchalans, okunnighet och ignorans som försatt oss i denna situation. Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning och cementtillverkning på Gotland saknade nödvändiga miljöunderlag – vilka har efterfrågats av Naturvårdsverket och länsstyrelsen sedan 2018. Ansökan hade så stora brister att domstolen bedömde att de inte kunde ta ställning till den.

I stället för att beskylla Miljöpartiet borde Tanja Rasmusson skriva till Cementa. Det är genom att Cementa tar mer miljöhänsyn i enlighet med svensk lagstiftning och EU-rätten som byggföretagen kan pusta ut.

Peter Sögaard
Miljöpartiet de gröna

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.