Fredag 20 september 2019

Öka hållbar svensk livsmedelsproduktion

Replik Skaraborgsbygden Jonas Jacobsson (M) och Sten Bergheden (M):

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och Sten Bergheden (M) ägnar sig åt att kasta sten i glashus när de diskuterar utvecklingen på landsbygden och jobben i livsmedelsproduktionen. Det är riktigt som de skriver att politiken under lång tid varit mer en del av problemet än en del av lösningen. Under den tiden regerade deras parti Moderaterna och de hade en finansminister som dödförklarade svenskt jordbruk i en intervju med Land lantbruk så sent som 2014.

Nu har vi en landsbygdsminister och en regeringen som på allvar tagit sig an uppgiften att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen. Regeringen har på grund av jordbrukets pressade läge sänkt dieselskatten. Jordbruksverket arbetar med förenklingar av betesreglerna. Att kunna behålla och utveckla ett miljömässigt bra jordbruk med gott djurskydd måste värnas. Enligt god svensk modell och för svensk livsmedelsproduktions konkurrenskraft.

Att svenska myndigheter skulle vara tuffare och på så sätt stoppa svensk livsmedelproduktion som Jacobsson Gjörtler och Bergheden påstår faller på sin egen orimlighet. Svenska myndigheter har, liksom i alla andra länder, att följa gemensamma EU-regler. Jordbruket är en gemensam marknad med gemensamma regler. En annan tolkning skulle ju kunna vara att det handlar om att man i vissa länder struntar i reglerna eller inför egna tolkningar på undantag från reglerna. Det är ju ett allvarligt hot mot den fria marknad som vi socialdemokrater liksom moderater alltid stått upp för.

Socialdemokraterna har som parti i tjugo år arbetar för att konsumenterna ska få bättre märkning om ursprunget på köttet. Nu införs det i Sverige och redan har svensk köttproduktion tagit ett kraftigt steg mot ökad konkurrenskraft. Det går bra för svensk köttproduktion igen.

Vi har också avsatt pengar för kraftiga ekonomiska stöd till mjölkbönderna och en omfattande åtgärdsplan tillsammans med näringen så att de kan överbrygga den kris som beror på internationella faktorer. Den moderatledda regeringen struntade i mjölkkrisen som började långt innan regeringsskiftet.

Det viktigaste av allt. Snart har vi för första gången en svensk livsmedelsstrategi på plats. Livsmedelsproducenterna har länge efterfrågat detta och andra länder har hunnit före av en enda anledning, den tidigare borgerliga regeringen motarbetade förslaget om en svensk livsmedelsstrategi i riksdagen under många år.

Patrik Björck (S),
riksdagsledamot, Västra Götaland östra

Matilda Ernkrans (S),
ordförande i Miljö och jordbruksutskottet

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.