Onsdag 11 december 2019

Ökad ojämlikhet med höjda energiskatter

Många ekonomiska parametrar för det lilla landet Sverige är i gott tillstånd. Dock kan vissa delar i många fall bli ännu bättre. Konjunkturen förväntas vända nedåt de kommande åren.

Utvecklingen av den ekonomiska ojämlikheten har dock pekat nedåt under senare tid, vilket också media på rapporterat om. Det är då ganska förvånande att regeringsmakten i senaste budgetar har fattat beslut som medverkat till detta. Att man talar tyst om saken från regeringens sida kan man förstå.

Jag tänker främst på de skattehöjningar ifråga om elenergi och på fordonssidan man har beslutat om. De hushåll som för sin försörjning och sina dagliga liv i nästan alla fall är beroende av elektricitet och i väldigt många fall är beroende av fordonsbränsle har drabbats av och kommer att drabbas av nya skattehöjningar.

Elkunder har idag nästan 50 procent i skatt och fordonsägare betalar mellan 70-80 procent i skatt på bränsle. Det sistnämnda kommer att öka ytterligare per 1 januari 2020. Som alternativ är det faktiskt inte så många familjer som skulle klara nyinvesteringar i ”dyra” s k miljöfordon varav många har tveksam teknisk tillförlitlighet.

Ekonom

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.