Söndag 12 juli 2020

Ökat förtroende för Svenska Kyrkan

Henrik Andersson skriver (Skaraborgsbygden, debatt, 11 mars 2020) att prästbrist är en ickefråga.

Han hänvisar till filmrecensenten ”Robin Hood” som kommenterade Ingmar Bergmans film ”Nattvardsgästerna” med orden ”Bergman, vad rör oss prästerna?” Trots att filmen är från början av 60-talet gäller fortfarande samma konstaterande enligt Andersson. ”Mindre medlemmar, mindre präster” är en naturlig utveckling, även om han menar färre medlemmar och präster.

Ingmar Bergman växte upp i en prästfamilj, vilket gav honom ett stort intresse för livsåskådningsfrågor, som är ett viktig skäl till hans stora framgång som filmregissör.

Samtidigt tycker Henrik Andersson, att kyrkan tar alldeles för stort utrymme i TV och i pressen. Det gäller till exempel biskopen i Skara, som är ”väldigt politiskt korrekt” när han talar om flyktingfrågan och HBTQ-personer, vilket han anser medför att ”hans samfund minskar.”

Nyligen presenterades den s.k. Förtroendebarometern, som mäter allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier och företag.

Svenska kyrkan har under de senaste tio åren fått ökat stöd, medan riksdagen, regeringen och de politiska partierna har fått minskat förtroende. Dessa tre har dessutom lägre förtroende än Svenska kyrkan, så Henrik Anderssons åsikter utgör i varje fall inte hela sanningen.

Lars Hjertén,
Tidaholm

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.