Tisdag 2 juni 2020

Okunnigt om företag

Tidningens artikel 10/1 om att Tidaholms kommun ej går vidare med förslaget att kommunen skall granska Nobias kalkyl i samband med nedläggning av fabriken i staden; självklart skall kommunen inte göra en sådan. Det som är anmärkningsvärt är att en medborgare överhuvudtaget kunde lämna ett sådant medborgarförslaget. Det grundas på stor okunskap om hur företag styrs.

För att söka se saken från den ljusa sidan och lindra ”fallet” ställer jag mig frågan om inte vissa anställda kan tänka sig att flytta till Jönköping?

Ekonom

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.