Onsdag 20 februari 2019

Olyckligt att (S) minskar resurser till Science Parks

Västra Götalandsregionen arbetar för att möta behov som finns regionalt, både för att förbättra kompetensförsörjningen för företag som har brist på arbetskraft och för att hjälpa företag som är i behov av innovationsskapande insatser. Idag är regionen ledande i landet för att skapa tillväxt och utveckling som leder till nya företag och jobb.

Genom Science Parks som finns i anslutning till högskolorna skapas en infrastruktur som ger akademin, näringslivet, organisationer och samhälle viktiga mötesplatser för att stärka arbetsmarknaden. Inga privata aktörer tar risken för denna typ av utvecklingsarbete och ingen statlig aktör kan i grunden ta det ansvaret, eftersom arbetsmarknaden just är regional.

20 år av enighet

Västra Götalandsregionen har i full politisk enighet under nästan 20 år avsatt resurser för att stärka arbetsmarknaden. Vi ser resultat av insatserna. Utvecklingen av nya företag vid alla Science Parks är betydande, såväl i nyföretagande som innovationer i befintliga företag, stora som små.

Socialdemokraterna har övergivit den gemensamma politik som funnits under många år i Västra Götalandsregionen. Vid regionfullmäktiges budgetsammanträde i juni föreslog de en kraftig minskning av medel till regional utveckling. Socialdemokraterna har undvikit att redovisa exakt var de ska reducera resurser. Istället hänvisas till kommande statliga insatser, som för det första är tveksamma eftersom ingen regering kan förväntas skjuta till resurser de egna insatserna minskar. För det andra minskar alltid handlingsutrymmet om regionala medel minskar och statliga medel ökar eftersom staten alltid villkorar sina satsningar.

Västra Götalandsregionen har vuxit sig stark och självständig tack vare att vi har egna medel och prioriteringar i samverkan med akademin och näringslivet. Region­en är ledande inom flera områden till exempel inom hälsa & Life Science, hållbara transporter, mari­tima och gröna näringar. Inget säger att Västsveriges nuvarande högkonjunktur är för evigt. Satsningar på utveckling behövs för att främja innovationskraften.

Det är olyckligt att Socialdemo­kraterna vill göra neddragningar inom dessa regionala program.

 

Kristina Jonäng (C) 
regionråd

Ulf Eriksson (C) 
1:e vice ordförande i
regionutvecklingsnämnden

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.