Tisdag 25 juni 2019

Onödigt lidande för stomiopererade

Som ett av två landsting i Sverige har Västra Götalandsregionen  valt att upphandla stomiprodukter på egen hand och inte tillhandahålla dessa genom det nationella förmånssystemet. Resultat: Smalare produktsortiment till högre kostnad.

Enligt TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) finns det cirka 5 400 personer med stomi i Västra Götaland.

Stomiopererade är en speciell grupp med mycket individuella behov. Formen på området runt stomin varierar mycket mellan personer. Därför spelar ett välanpassat stomibandage stor roll för den enskildes trygghet och livskvalitet; och när det inte fungerar kan ge ångest och negativ påverkan på livssituationen genom läckage, smärta och dålig passform.

Den senaste upphandlingen av stomiprodukter i regionen genomfördes 2017 och över en natt minskade det tidigare upphandlade sortimentet med en tredjedel.

Detta fick svåra konsekvenser för de som har stomi, visar en medlemsundersökning vi gjort med  frågor kopplade till det nya sortimentet (svarsfrekvens 50 %, totalt 340 svar):

  • Sex av tio stomiopererade i regionen får inte information om nya stomiprodukter från sin förskrivare. Istället tvingas de söka information via ILCO, produktleverantörerna eller andra källor på Internet.
  • En av tre har tvingats byta sina utprovade stomibandage, majoriteten på grund av att deras tidigare förskrivna produkter inte kom med i den nya upphandlingen. Detta har inneburit lidande, läckage och oro. Kommentarerna tyder också på att de fortsatta problemen med de nya produkterna som exempelvis försämrad passform och livskvalitet är svåra att överblicka.
  • En av fyra får produkter utanför det upphandlade sortimentet då de har behov som nu inte längre tillgodoses med det begränsade utbud som erbjuds. Men då blir försäljningspriset som regel högre än på de upphandlade produkterna.

Med andra ord innebär den nya upphandlingen av stomisortimentet inte bara sämre livskvalitet för många stomiopererade utan även ökade vård- och samhällskostnader.

TLV:s kartläggning visar att det inte finns något som tyder på att kostnaden för stomiprodukter skulle vara lägre i de upphandlande landstingen i jämförelse med övriga landsting.

Så vad vill Västra Götalandsregionens politiker egentligen åstadkomma?

Eva Kindvall Vinkvist
ordförande ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet
region Västra Götaland

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.