Torsdag 28 september 2023

Öppet brev till regionpolitikerna!

Vi i Vänsterpartiet i Lidköping har med bestörtning och stor besvikelse tagit emot beslutet från våra regionpolitiker om att lägga ner akutverksamheten på Lidköpings sjukhus. Vi har under våren lagt ner stor möda på att i dialog med våra regionrepresentanter informera om Lidköpings sjukhus stora betydelse för Lidköping och närliggande kommuner. Vi har tidigt vid dessa kontakter framfört riskerna med det framtagna åtgärdsförslaget som skulle drabba Lidköpings akutsjukhus och i det sammanhanget påtalat behovet av risk-och konsekvensanalys för att se hur åtgärdsförslaget påverkar patientsäkerheten inom detta stora geografiska område.

En stängning av akutverksamheten på Lidköpings sjukhus kommer att påverka hela Skaraborg, ja hela regionen,  genom att det blir överbeläggningar och ohållbart långa väntetider på att få vård på de få akutverksamheter som finns kvar. Vi anser att SkaS underskott inte kan lösas med kortsiktiga besparingar. Istället måste man hitta långsiktiga lösningar inom ramen för en flerårsplan där ekonomiska tillskott ingår. Vi vet också att åtgärder som vinner tillbaka förtroendet för sjukhuset som arbetsgivare är det mest kostnadseffektiva när man vill utveckla och skapa en trygg och tillgänglig sjukvård för alla. Detta måste naturligtvis ske i nära samarbete med primärvård och kommun.

Anställd personal upplever idag istället en frustration över att åtgärdsförslag tagits fram utan att man har lyssnat på deras åsikter och förslag. Åtgärdsförslagen har ofta varit en envägskommunikation neråt i hierarkin där det inte tas hänsyn till olika personalgruppers livssituation och erfarenhet. Men än är det inte försent. Vi vill att Västra Götalandsregionen tar emot en utsträckt hand och inleder en dialog med kommuner, vårdpersonal och medborgare inom västra Skaraborg för att utveckla en långsiktig trygg och säker sjukvård där akutsjukvården i Lidköping har en given plats.

 

Vänsterpartiet Lidköping

gm Ann-Carin Landström

Ordförande

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.