Onsdag 26 september 2018

Osmakligt av Trafikverket

Enligt SVT:s Rapport 7/3 skall Trafikverket spara pengar.

En följd av det kan bli att ansvaret för underhållsarbete av 20% eller 2000 mil väg tvingas över på privata föreningar och byalag. Bilismen är redan idag kraftigt överfinansierad, d v s intäkter från fordonskatt, miljöskatter, moms m m med råge överstiger de kostnader som finns för byggnation och underhåll av vägar och broar.

Bilisterna har redan före förslaget betalt för mycket men skall nu tvingas få åse hur man blir fråntagen redan inbetalda skattepengar som ursprungligen var avsedda för att upprätthålla en bra vägstandard. Ansvaret skall tvingas över till helt andra parter i samhället. Principen om att statens intäkter från bilismen skall motsvara kostnaderna bröts av Göran Persson (S) på 1990-talet.

Förslaget är oschysst och osmakligt.

L Andersson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.