Lördag 28 januari 2023

Översiktsplanens konsekvenser för Varnhem

Granskningsversionen av förslaget till översiktsplan för Skara kommun är ute på remiss. Se kommunens hemsida. Detta är sista möjligheten att yttra sig. Innan beslutet fattas.

Planen sträcker sig fram till år 2040. En plan över hur marken i kommunen skall användas. Varnhem är som andra småorter och landsbygd i kommunen, berörda av denna. En plan baserad på fantasifulla befolkningsmål och ett önsketänkande.

I Varnhem planeras det bland annat för tre bostadsområden. Ett större bostadsområde på jordbruksmarken väster om Borregårdsvägen och Ryttargårdsvägen, riktning Axvall. Denna omsluter ca 10 hektar produktiv jordbruksmark. Här är det fråga om en mix mellan småhus, parhus och flerfamiljsfastigheter. I flera våningsplan. ( hyreshus ).

Enligt uppgifter jag fått till mig skall flerfamiljsfastigheter ( hyresrätter ? ) i ett första skede byggas på gräsytorna mellan Ryttaregårdsvägen och Axvallavägen.

Ett annat område aktuellt för bebyggelse är Simmesgården. Beläget på jordbruksmarken mellan pizzerian och RV 49. Och ett tredje – lite mindre – är Munkabron. Området öster Broddetorpsvägen riktning landsvägsbron över Kvarnbäcken.

För Varnhems del innebär detta lågt räknat en fördubblad befolkning. Räknat på max antalet planerade bostäder. Hela ortens känsliga och unika karaktär kommer att gå förlorad. Och förändras i grunden. Jag kan inte se några nyttofördelar med detta. Icke önskvärt. I vissa områden talas det om ´blandad bebyggelse´ och olika upplåtelseformer. Flerbostadshusen (hyresrätter) riskerar att en social oro kan uppstå i orten. Och vem vill förresten leva granne med en byggarbetsplats i åratal, och få sin närmiljö förstörd?

Under drygt 30 års boende i Varnhem har jag aldrig hört krav resas på sådana genomgripande förändringar. Planerna för området måste stoppas och lyftas ur förslaget till översiktsplan. De allra flesta innevånare här verkar nöjda med att det är bra som det är! – Lugnt och tryggt. Låt det vara så!

 

Owe F Lidgren

Varnhem

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.