Torsdag 28 september 2023

På väg mot en klimatkatastrof

Klimatförändringarna är på väg att bli en klimatkatastrof för allt fler länder i Världen. I Sverige undviker de högerpopulistiska partierna att reagera. I stället anser de att vi som svenskar kan köra på som om klimatkatastrofen inte rör oss. Inte nu i alla fall utan sen. Sen är för sent men det vill de inte diskutera. Ett varmare klimat kommer att påverka skogsbruket negativt med mycket mer insektsangrepp på den torra skogen, tillväxte kommer att avstanna och skogen som vi är van vid att försvinna. Det är bara att titta på vad som händer i Tyskland för att se vår framtid. Avsaknad av minusgrader på vintern kommer att påverka jordbruket negativt. Sommartorkan tvingar lantbrukare att vattna. Det är dyrt att inte ta klimatförändringarna på allvar. Agera nu för att möjliggöra framtida odling för kommande generationer.

Nu har forskarna visat att flera tröskelvärden har nåtts och än fler kommer att nås. Tröskelvärdena är uppvärmning som startar processer vilka ger än mer utsläpp av växthusgaser. På det sättet startar en negativ klimatspiral som inte enkelt kan vändas.

Klimatforskare ber politikerna att sansa sig och börja intensifiera klimatomställningen NU. Snart har vi ingen möjlighet att stoppa katastrofen. En röst på miljöpartiet säkerställer att det i varje förhandling finns minst en person som står upp för framtida generationers möjlighet att själva forma sina liv. Det är precis tvärtom vad de kommer att få möjlighet till om klimatfrågan inte tas på allvar NU.

Rösta för en hållbar framtid

Peter Sögaard

Miljöpartiet de gröna Skövde

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.