Fredag 7 augusti 2020

PFAS hotar Munksjön och Vättern

PFAS är en tickande miljöbomb. PFAS misstänks vara cancerframkallande och att leda till sämre reproduktion. Livsmedelsverket varnar för att PFAS är ett stort hot mot vårt dricksvatten.

På P4 Malmöhus Facebook-sida (8/7) kan man läsa att:”Området runt Malmö Airport är en av de mest förorenade platserna i Skåne”.

Flygplatsen har tagit flera kliv uppåt på Länsstyrelsens prioriteringslista och nu satsas mycket pengar på att ta bort det giftiga brandsläckningsmedlet PFAS från markerna, enligt P4 Malmöhus. Detta är en varningsklocka för oss som bor runt Vättern.

PFAS är ett miljöhot mot Munksjön och Vättern! Miljöbovarna är Axamo flygplats och Karlsborgs flygplats. På Axamo flygplats planerar man nu för att sanera från PFAS. Men kvar i Munksjön finns PFAS, som ett resultat av många års verksamhet vid flygplatsen, där man använt brandskum, som innehåller PFAS. En obetald nota finns att betala för Jönköping Airport, som är ett bolag i Jönköpings Rådhus AB. När beslutet tas om att sanera Munksjön, så måste naturligtvis flygplatsen ta sin del av kostnaden, genom det kommunala bolaget som står för verksamheten.

Andra som är ska vara med och betala saneringen är Jönköpings kommun i och med att Simsholmens reningsverk är en miljöbov till Munksjön, liksom Munksjö AB. Det bästa är att kommunen stämmer Munksjö AB och Jönköping Airport, så att en domstol får avgöra hur mycket de olika delarna av kostnaden för saneringen som de ska stå för. Då är det förmodligen lättare för aktieägare och kommunens medborgare att acceptera en sådan uppgörelse.

Det har gått 50 år sedan vattendomen om sanering av Munksjön kom. Det är hög tid att något händer nu, inte minst när kommunen vill marknadsföra Munksjön för en plats för fiske och upplevelser av olika slag. Det känns som falsk marknadsföring när man gör det nu, när vi vet att Munksjön är en av Sveriges giftigaste sjöar.

Karlsborgs flygplats är också en miljöbov när det gäller PFAS. Inte med civilflyget som numera använder brandskum utan PFAS. Men försvarsmakten använder fortfarande PFAS i sitt brandskum. Det låter skumt – men det är dagens sanning!

Mark- och Miljödomstolen föreslår i sitt yttrande till regeringen att Försvarsmakten inte ska få utöka sin verksamhet vid Karlsborgs flygplats och att försvaret bör söka annan plats för verksamheten. Föreningen Rädda Munksjön uppmanar nu regeringen att följa domstolens beslut!

Kommunerna runt Vättern – vars dricksvatten – blir drabbade av PFAS på grund av försvarets övningar ovanför Vättern, som har sin verksamhet från Karlsborgs flygplats, föreslås av Föreningen Rädda Munksjön att stämma försvarsmakten. NU! Precis.

Uppsala kommun har stämt Försvarsmakten till Mark och Miljödomstolen på 225 miljoner. Här kan kommunerna runt Vättern inhämta kunskap inom problemområdet, för att veta hur man agerar, när man ska försvara sig mot Försvaret.

Försvaret har fått regeringens uppdrag att ta fram uppgifter på hur man ska sanera på Karlsborgs flygplats, innan man dränerar. Försvaret har svarat att det inte finns lämpliga tekniska möjligheter för det och att kostnaden blir för hög.

Detta gör att det nu uppstått en politisk situation, där det mycket väl kan bli så att verksamheten i Karlsborg får flytta till Älvdalens kommun. Försvarsministern är redan väl medveten om att Älvdalens kommun, så gärna tar emot verksamheten. Älvdalens skjutfält räknas som ett av Europas bästa skjutfält för flygövningar.

Oavsett hur det går med Karlsborgs flygplats och försvaret, så finns det en obetald nota. Den notan för en sanering ska försvaret betala. Punkt slut!

Föreningen Rädda Munksjön anser därför att försvarsministern ska ge ÖB i uppdrag att räkna in detta i underlaget för vad de nya 25 miljarderna som nu planeras till försvaret ska användas till.

Föreningen Rädda Munksjön anser att Försvarsmakten har ett antal flygplatser, vilka de har ansvar för, måste ta sitt ansvar för att sanering sker på ett betryggande sätt. Självfallet gäller detta även kommuner med ansvar för lokala flygplatser.

Föreningen Rädda Munksjön säger: ”Nej tack till PFAS i Munksjön och Vättern och Ja tack till vatten utan PFAS”. Det är dags för politikerna att vakna upp och slå näven i bordet. Hälsan är den största rikedom en människa kan ha. Därför har vi inte tid att vänta på att något händer. Nu gäller! – eller hur?.

Thor Ahlstrand
Talesperson Rädda Munksjön

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.