Lördag 18 januari 2020

Postnord svarar om utdelning varannan dag

Replik på Skaraborgs bygdens ledare ”Ta inte postservice från landsbygden” den 30 augusti.

Idag är vi i Sverige vana vid att posten kommer varje dag, fem dagar i veckan. Men många av oss har säkert noterat att det kommer allt färre brev i postlådan medan vi får fler e-mail, digitala fakturor, etc.  I dag skickar vi i Sverige hälften så många brev som vid millennieskiftet, och prognoserna pekar på att minskningstakten kommer att öka. Våra brevbärare har numera bara post att dela ut till två av tre hushåll och inom ett par år kommer vi bara ha något att lägga i varannan låda.

Enligt en rapport som Post- och Telestyrelsen har tagit fram är det bara fem procent av svenska folket som har behov av att få post utdelad till sig varje dag. Ungefär 20 procent tycker att ett par gånger i veckan räcker och över 70 procent är nöjda med att få breven utdelade några gånger i månaden.

Vi på PostNord känner en stor stolthet i att få utföra samhällsuppdraget och delar gärna ut brev fem dagar i veckan över hela landet. Men när brevvolymerna sjunker förlorar vi också intäkter. Den fråga man måste ställa sig om man inte vill förändra servicegraden är vem som framöver ska betala för brevservicen? Idag står PostNord på egna ben och brevservicen finansieras helt av portointäkter från de brev som skickas.

Ett alternativ till att skjuta till skattepengar för postservicen är att anpassa postservicen till de behov som befolkningen har. I vårt grannland Norge som i likhet med Sverige också har en förhållandevis låg befolkningstäthet har posten istället fått 1,3 miljarder norska kronor sammanlagt de tre senaste åren för att finansiera utdelning varje vardag.

Det är dock viktigt att förtydliga att det inte finns, och aldrig har funnits, ett beslut om hur eller när varannandagsutdelning kommer ske. Det är en omfattande process som vi diskuterat i takt med att brevvolymerna minskat. Det innebär att övergången inte har lagts på is eller skjutits upp. I sammanhanget är det också viktigt att poängtera att även med en varannandagsutdelning skulle e-handlade försändelser, dvs. varubrev och paket, delas ut varje dag, likaså daglig utdelning av expressbrev men till ett marknadsmässigt pris.

Ledarredaktionen menar också att det inte är ”raket-vetenskap” att få all post utdelat tidigt på morgonen. Det är naturligtvis korrekt, givet att man kan bortse från kraftigt ökade lönekostnader och tillgång till medarbetare som är villiga att endast jobba ett par tre timmar om dagen. Tyvärr har vi inte den möjligheten.

Vi föreslår varannandagsutdelning som ett steg på vägen till hur kostnaderna för postutdelning i hela landet ska gå ihop med kraftigt fallande intäkter. Vi efterlyser nu en saklig diskussion om framtidens postservice i skenet av att allt mer kommunikation sker digitalt.

Om Skaraborgsbygdens ledarredaktion menar att höjda skatter eller sänkta välfärdsambitioner för att finansiera postutdelning varje dag är att föredra, ser vi med intresse fram även emot den diskussionen.

Annemarie Gardshol
vd PostNord Sverige och tf koncernchef PostNord

…..

Svar direkt:
Välfärd eller post?

Postnords koncernchef, vidhåller i ovanstående replik på vår ledare förra veckan, att Postnord vill glesa ut utdelning av post och tidningar till varannan dag.

Retoriskt argumenterar Postnord med att vår tidnings ”ledarredaktion menar att höjda skatter eller sänkta välfärdsambitioner för att finansiera postutdelning varje dag är att föredra.”

Nej. Vi hävdar bara en enda enkel sak; Post och tidningar; ska delas ut till alla hushåll, alla vardagar, som riksdagen beslutat. Dessutom tycker vi det är självklart att alla ska ha rätt till tidig postutdelning.

Det är helt orimligt att få sin post klockan tre eller fyra på eftermiddagen. Mot detta argumenterar Postnords vd med att det handlar om ”brist på medarbetare” som vill arbeta tidigt. Vi bestrider inte att det kan vara en utmaning. Men det är många vitala samhällsverksamheter som bygger på medarbetar som jobbar såväl natt som kväll och tidig morgon. Det är inget unikt.

Vår tidning brottas exempelvis varje vecka med problem med att posten inte delas ut i rätt tid till kunder. Allt för många kunder tvingas vänta till måndag för att få den tidning som postens bolag lovat ska delas ut på fredag. Många kunder uppger att de överhuvudtaget inte sett någon postbil den dagen.  Dessutom måste vi själva betala för reklamationer, trots att det är Postnords distribution som inte fungerat.

Nej. Detta handlar inte om sänkta ”välfärdsambitioner”. Det handlar om vilka krav som medborgare har rätt att ställa, på viktig medborgerlig service.

Per Gustafsson
Skaraborgsbygden

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.