Torsdag 21 februari 2019

Prioritera inte kommunikatörer

Vård eller tillrättalagda budskap handlar om att prioritera. Västra Götalandsregionen startade den 13 november ifjol en egen nyhetssajt VGR-fokus och för att citera kommunikationsdirektör, Erik Lagersten ”Inte sällan förekommer också rena felaktigheter som sprids online, vilket också tydliggör behovet av en egen nyhetssajt där vi kan garantera korrekta fakta. Det är vårt ansvar som en av institutionerna i en svensk demokrati.”

Enligt vår mening handlar detta inte om något annat är en propagandakanal för att sprida ”rätt” information. Tillrättalagd kommunikation har blivit en snabbt växande bransch och även de minsta kommuner anställer kommunikatörer för att se till att informationen om verksamheten får en positiv prägel. I förra veckan fick vi veta att notan för Göteborgs skattebetalare för kommunikatörer är nästan en halv miljon om dagen.

Västra Götalandsregionen har en nästan lika hög kostnad för kommunikatörer. Kostnaden för de 168 kommunikatörer som är anställda inom regionen, varav 13 stycken kommunikationschefer ligger på cirka 100 miljoner för 2017. Omräknat till kostnad per dag blir det ganska precis 400 000 per dag!

Vi ställde frågan om antalet kommunikatörer och kostnaden till vad som kallas ”kommunikatör i beredskap” på regionens koncernkontor och det fanns förstås en anledning till det. I själva verket är det som väntat inte koncernkontoret som tagit fram svaret utan lönekontoret.

En oväntad poäng bjöd kommunikatören på koncernkontoret på genom att påpeka att regionen har runt 53 000 anställda och kommunikatörernas lönekostnad utgör (bara) 0,36 procent av den totala kostnaden. Meningen med kommentaren är förstås att förringa kostnaden för kommunikatörerna i förhållande till vad den totala lönekostnaden för regionens personal är. I själva verket visar kommentaren på hur respektlös inställningen är till förvaltningen av skattemedel.

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 21/11 2017 fastställdes regionstyrelsens förslag till kompletteringsbudget för 2018. Den styrande majoriteten bestående av M, MP, L, C och KD som ytterst är ansvariga för kostnaden för kommunikatörerna, fastställer alltså en kompletteringsbudget som är underbalanserad med 175,3 miljoner kronor.

För oss i Medborgerlig Samling är valet enkelt. Vi prioriterar vårdpersonalen istället för ett stort antal kommunikatörer som bland annat har till uppgift att sprida tillrättalagd information och berätta hur bra arbetsgivare Västra Götalandsregionen är.

Per Lindström
ordförande Medborgerlig Samling Skaraborg
kandidat till regionfullmäktige

Ronnie Rexwall
2:e vice ordförande Medborgerlig Samling Väst
kandidat till regionfullmäktige

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.