Tisdag 21 maj 2019

Pröva infrysningsstöd

Det är kris i Sverige och effekterna av årets sommartorka och bränder kommer påverka vårt land för många år framöver. Lantbrukets och livsmedelsproduktionen är landsbygdens ryggrad och tryggheten för svensk livsmedelsförsörjning.

Sverige är idag det land i EU med lägst självförsörjningsgrad av livsmedel, detta är inte hållbart!  Om inte vårt land varit en del av global handel och en fri inre marknad i EU skulle konsekvensen den kommande vintern innebära svält och hungersnöd. På samma sätt som urusla skördar ledde till hungersnöd på 1860-talet som följdes av en stor emigration där var femte svensk lämnade landet kommande årtionden.

Den akuta krisen för svensk livsmedelsproduktion och den låga självförsörjningsgraden är en fråga som borde stå högst på dagordningen och engagera alla. Det är inte en pågående bondekris, det är en pågående samhällskris. Ett land som inte klarar att försörja sin egen befolkning är ett sårbart land, ska Sveriges beredskap förbättras så måste tillgång på livsmedel och lantbrukets förnödenheter först säkras. Detta har börjat att uppmärksammas nationellt när totalförsvarsplanering nu återupptas, men det räcker inte med att det uppmärksammas, det krävs också åtgärder, akut här och nu samt på kort och lång sikt.

Centerpartiet har föreslagit ett första akut krispaket om 5,3 miljarder. Därutöver måste det till en rad andra åtgärder för att stärka, öka och säkra svensk livsmedelsproduktion bland annat att: jordbruksverket utbetalar innestående stöd snarast, att livsmedelsstrategins förslag genomförs under de närmsta åren.

Utöver de akuta åtgärder som Centerpartiet föreslagit anser jag att alla medel bör sättas in för att kapa slaktköerna bl.a. bör ett infrysningsstöd för nötkött prövas snarast. Det är en stor risk att de exceptionellt långa slaktköerna kommer få långtgående konsekvenser i uppfödningskedjan. Det råder också en stor brist på slaktare och styckare i Sverige, det är därför viktigt att migrationsverkets handläggning av arbetstillstånd inte är begränsande.

Jag hoppas slippa uppleva att svenske bonden först saknas när livsmedelshyllan gapar tom, därför krävs nationell samling nu innan det är för sent. Den svenske bonden för Sverige Framåt!

Leif Walterum (C)
riksdagskandidat Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.