Tisdag 25 juni 2019

Psykiskt välmående är komplext

Skaraborgsbygden skrev 12/4 om att en politiker vill så färre och större BUP-mottagningar i regionen. Men är inte detta ett typiskt politiker-tänkande?

Förstå mig rätt. Politiker behövs och gör ofta ett bra jobb, men frågan är om man riktar sig till rätt sak ifråga om att förbättra dagens svagheter och om man har bra arbetssätt. Underförstått ligger antagandet att de verktyg som används idag för att hjälpa barn och unga på området för att få ”god vård” är tillfyllest.

För att prata klartext handlar den absoluta majoriteten av dagens arbetssätt av följande; högt utbildade anställda på vårdcentraler vilka ställer psykiatriska diagnoser och därefter skriver ut medicin. Men är inte området psykiskt välmående långt mer komplext än att hänvisa till organisatoriska orsaker (mer pengar, vårdcentralens storlek m m) eller bara ”kemi”? Exempel; att unga mår dåligt kan bero på att de inte hänger med i studierna, har usel näringsstatus, är utsatta för mobbing eller annat.

Självklart får man bäst resultat om man riktare ansträngningen på rätt sak. Det finns även tecken på att vissa individer har en turbulent tid under tonåren för att sedan återgår till ett normaltillstånd efter ett par år, d v s en temporär och kanske fullt naturlig fas. Som tillägg kan nämnas att många av de mediciner som förskrivs har tveksam eller dålig effekt och också ger tydliga biverkningar.

L Andersson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.