Onsdag 26 september 2018

Rätt att välja bort WiFi i Mariestad?

I onsdagens Mariestads-Tidningen kunde jag läsa om att flera av äldreboendena i Mariestads kommun saknar WiFi, men att det finns med i planeringen för digitaliseringen.

Naturligtvis skall de som önskar att ha tillgång till internetuppkoppling få det. Men mitt råd är att välja det kabelbundna alternativet till datorer och plattor. Mikrovågor är ett miljöproblem och bäst är om man kan välja bort exponering i sitt hem eller på sin arbetsplats.

En stor mängd vetenskapliga studier visar att mikrovågor från WiFi och annan trådlös teknik medför hälsorisker som till exempel oxidativ stress, ökad cancerrisk, sömnproblem, DNA-skador, minnesförsämring samt psykisk ohälsa. Det är inte utan anledning som 222 vetenskapsmän i en skrivelse uttryckt stark oro för den ökade strålningen och uppmanat WHO, FN och medlemsländerna att bättre skydda människorna mot hälsorisker.

Några procent av befolkningen är extra känsliga i varierad grad för denna typ av strålning och får direkta symtom som kan göra dem riktigt sjuka efter bara en stunds exponering.

Så jag hoppas att Mariestad kommun är kloka nog och väljer kabelbundet Internet (i alla fall på några äldreboenden) så att valfrihet finns bland personal, boende samt anhöriga. Det är då också möjligt för alla att kunna hälsa på sina anhöriga. För visst har man väl som vårdtagare rättighet att kunna få att välja en bra livsmiljö i Mariestad kommun?

S.H

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.