Fredag 25 juni 2021

Regeringen bygger ett otryggt Sverige tillsammans med högern

Socialdemokraterna har lovat Centerpartiet och Liberalerna många saker. Två av dem kommer att förändra Sverige och människors liv i grunden, demoleringen av Lagen om anställningstrygghet (LAS) och införandet av marknadshyror. Båda besluten innebär att man säljer ut vanligt folk och kommer att leda till stor otrygghet för den absoluta majoriteten av Sveriges invånare.

Redan idag är det lätt nog att säga upp folk, men förslaget om förändringar i LAS urholkar anställningstryggheten ytterligare. Det gör att anställda blir än mer otrygga på sina arbetsplatser, får ännu mindre utrymme att säga ifrån om de blir trakasserade, ser livshotande problem i sin arbetsmiljö eller vill påtala missförhållanden, eftersom det finns en stor risk att förlora jobbet om man gör det. Arbetsgivarna kommer att kunna agera på rent godtycke och bli av med ”besvärlig” personal – inklusive fackligt aktiva, dem som ses som för gamla eller som arbetsgivaren gjort sjuka.

Den som hävdar att det finns ljusglimtar i avtalet behöver fundera en gång till. Till exempel hjälper ”omskolning” ingenting på en arbetsmarknad där personer över 45 får allt svårare att få en anställning – nu kommer arbetsgivare dessutom kunna sparka fastanställda betydligt enklare och i stället ta in ungdomar med lägre löner och lägre krav. Kravet att anställa någon som varit visstidsanställd en tid finns redan – det som händer om förslagen går igenom är att visstidsanställda blir av med jobbet tidigare. Vi behöver inte en ännu mer urholkad LAS, vi behöver en starkare lagstiftning.

Samtidigt vill regeringen, på centerpartiets order, införa marknadshyror och göra människor ännu otryggare i sina hem. De som redan betalar störst andel av sin inkomst till sitt boende (d v s hyresgäster) ska betala ännu mer. Redan nu har vi stora problem med att människor inte kan hitta bostad, trångboddhet, renovräkningar och barnfamiljer som kastas ut ur sina hem och ställs på gatan när hyrorna höjs mer än vad som alls är rimligt. Det kommer inte att stanna vid nyproducerade lägenheter eftersom det i längden inte går att ha olika system i olika bestånd. Vi har sett i andra länder där marknadshyror införts ”bara i nyproduktion” hur det snabbt spridit sig tills alla hyreslägenheter innefattas – vilket också är högerns och fastighetsägarnas uttalade plan. Hyrorna beräknas höjas 30-50%.

Redan idag är människor rädda för att förlora sin lägenhet och sitt arbete. Redan idag lever många människor i otrygghet och vågar inte planera för framtiden. Den politik som nu förs av regering och övriga högerpartier kommer att förvärra situationen betydligt. Rädda människor är lättare att styra. Rädda människor är lättare att tysta. Rädda människor lever inte i en demokrati.

Det har redan funnits en lång tid i Sveriges historia då vi hade marknadshyror och då anställda kunde utsättas för vad som helst av sina arbetsgivare och var tvungna att acceptera det för att få behålla jobbet och hemmet. Vi lyfte oss från det systemet och gav människor större trygghet, bostäder och mat på bordet. Det bidrog också till att vi lyfte oss från ett fattigsverige till ett blomstrande och rikt land. Nu återstår frågan varför högern och regeringen vill störta oss tillbaka ner i otrygghet, otrygga anställningar och otrygga hem.

Politiska beslut får riktiga konsekvenser för riktiga människor. Vi behöver mer trygghet – inte mindre.

Jessica Thunander

Riksdagsledamot Vänsterpartiet, arbetande ersättare trafikutskottet, ersättare justitieutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.