Tisdag 28 september 2021

Regeringen fortsätter att rasera välfärden

Enligt ett beslut av Regeringen kommer nya besparingar att åläggas Polismyndigheten och Kustbevakningen. För polisens del handlar det om ca 500 miljoner per år och för Kustbevakningen ca 100 miljoner per år.

Konsekvenserna är stora inom båda myndigheterna. Trots stora ord från Regeringen om att satsa på att bekämpa kriminaliteten så kommer myndigheterna alltså att tvingas till nedskärningar.

Det kan ibland vara bra att sätta saker och ting i perspektiv. Så låt oss titta på hur Regeringen spenderar en del av våra övriga skattemedel. En liten lista kan vara ganska upplysande:

  • Sveriges bistånd: 58000 miljoner per år
  • Sveriges avgift till FN: 1100 miljoner kronor per år
  • Sveriges frivilliga bidrag till FN: 16600 miljoner kronor per år
  • Sveriges nettoavgifter till EU: 27000 miljoner kronor per år
  • Sveriges nettokostnad för EU:s Coronafond: Ca 4000 miljoner kronor per år

Totalt 106700 miljoner kronor per år. Det är 106100 miljoner kronor mer än de aviserade besparingarna för polisen och Kustbevakningen.

Ta och fundera över proportionerna på siffrorna. Polisens och Kustbevakningens behov är bara växelpengar jämfört med bidragsmiljarderna, ändå åläggs man besparingar. Ändå pratar man om att öka Sveriges bistånd. Det är inte rimligt med tanke på den utbredda kriminaliteten i landet.

Ovan på detta kan konstateras att det finns brister i övriga delar av rättskedjan också. Den 5 augusti krävde därför rikspolischefen samma långsiktiga finansieringslösning för hela rättskedjan som för Försvarsmakten. En rimlig begäran.

När man studerar siffrorna ovan så finns det ingen människa i världen som kan övertyga mig om att det inte går att göra omprioriteringar så att både rättskedjan i sin helhet och Kustbevakningen skulle kunna få långsiktiga finansiella lösningar på sina resursbehov.

Det är hög tid att regeringen och samarbetspartierna slutar att försöka att framställa Sverige som en humanitär stormakt genom en överdriven generositet med våra skattepengar över hela världen. Sverige har stora problem på hemmaplan som kräver att svenska skattebetalares behov prioriteras och tillgodoses i första hand. Det finns fler exempel än polisen och Kustbevakningen.

Stefan Hallberg, sekreterare SD Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.