Lördag 18 augusti 2018

Regeringen missade informera

Detta ”missade” regeringen att berätta för pensionärerna om skatter och avgifter

 Snart valrörelse och socialdemokraterna försöker tydligen bluffa för våra pensionärer. Man använder ohederliga argument och till och med rena lögner. Socialdemokraterna går nu i dagarna ut på många ställen och berömmer sig för sin äldrepolitik men döljer mycket i sina budskap.

Fakta: Alliansen sänkte skatten för pensionärer 5 gånger med hela 16,45 miljarder. Den största skattesänkningen någonsin för pensionärer, jämfört både med Göran Perssons och Stefan Löfvens regering. Dessutom så höjde vi bostadstillägget vid flera tillfällen. Att Socialdemokraterna nu för en gångs skull sänker skatten för pensionärer tycker vi är bra, och vi stödjer det förslaget fullt ut.

För samtidigt finns det en rad skatter och avgifter som den rödgröna regeringen höjer, men inte berättar om för pensionärerna. Bensin-, diesel- och drivmedelsskatterna höjs kraftigt vilket fördyrar pensionärernas vardagsutgifter – åren 2016-2018 innebär det totalt höjd skatt på 5500 kronor för ett hushåll som kör drygt 2000 mil per år. Regeringen har även höjt maxtaxan för hemtjänst och särskilt boende med över 200 kronor per månad. TV-avgiften höjs och drabbar alla och särskilt hårt de med små marginaler. För de fyllda 65 år som fortfarande vill jobba har regeringen återinfört den särskilda löneskatten på närmare 2 miljarder kronor årligen.

För att vi ska klara vår gemensamma välfärd, pensioner, sjukvård, polis och vår gemensamma trygghet måste fler i Sverige jobba och då är det mycket oroande att regeringen för en politik som gör att företag riskerar att flytta utomlands, försämrar för välfärdsföretagande och slår mot sysselsättningen. Regeringens stora palett av skattehöjningar omfattar totalt över 65 miljarder kronor för hushåll och företag. Skadligt höga skatter försämrar landets konkurrenskraft och detta slår direkt och långsiktigt mot våra pensionärer och deras pensioner.

Istället behöver Sverige en politik för bättre konkurrenskraft, fler företag som vill växa och starta i Sverige och vi måste få fler människor i arbete. Detta är helt grundläggande om vi ska kunna behålla vår gemensamma välfärd och kunna satsa på bättre villkor för pensionärerna. Dessvärre hotar den socialdemokratiska skattehöjarpolitiken jobb, konkurrenskraft och vår gemensamma välfärd.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.