Lördag 13 augusti 2022

Regeringen och Trafikverket saboterar järnväg och klimat

Infrastrukturen tycks löpa amok med klimat, demokrati och skattemiljarder. Trafikverket fortsätter att vansköta den svenska järnvägen och bluffar nu även igenom nedläggning av elbanor i Västra Götaland.

Landets järnvägar är också mest 1800-talskrokiga enkelspår, en otänkbar standard för moderna vägar. Samtidigt storsatsar regeringen och trafikverket på Arlanda och flyget. Detta trots Parisavtalet och vårt klimatpolitiska ramverk för att minska CO2-utsläppen, vilket kräver åtgärder nu.

Sämre än någonsin

Vi har följt trafikpolitiken och järnvägen i många decennier och kan konstatera att läget idag är sämre än någonsin med ständiga tågförseningar och tågstopp på grund av problem med växlar, signaler, spårarbeten, snöfall med mera. Resenärer och näringslivets godstransporter drabbas och media skriver ständigt om problemen. Men det är inte lika välkänt att staten med Trafikverket i spetsen arbetar intensivt för att lägga ned en massa järnvägar runt om i landet. En ny stor nedläggningsomgång har just börjat.

Karlsborgsbanan

Den 18 december fattade Trafikverkets styrelse beslut att lägga ned sista delen av Karlsborgsbanan. Den elektrifierade ”stambanan” har börjat rivas efter trixande i stil med det vi såg på 1980-talet då statliga Transportrådet härjade som värst.  Detta trots den nya klimatlagen och trots att banan behövs för att dels nå regionförstoring, dels klara försvarets framtida behov.

Den 20 februari fattade Trafikverkets styrelse så beslut att upphöra med banunderhållet på den elektrifierade Lysekilsbanan för att kunna lägga ned banan om tre år. Detta trots att styrelsen kände till dels att beslutsunderlaget var vilseledande, dels att företag vill använda banan. Allt framgår av offentliga dokument.

Ny politik krävs

Bildandet av supermyndigheten Trafikverket med ca 60 miljarder kronor årligen i omsättning framstår mer och mer som ett misslyckande. Trafikverket har allvarliga problem och styrs av regeringens trafikpolitik med rötter i 1930-talet då målet var att lägga ned järnvägen och bygga upp vägtrafiken och flyget.

Men klimat-, energi-, regional-, näringslivs- och försvarspolitiken kräver en ny trafikpolitik för 2000-talet. Bland annat måste Trafikverket och dess uppgifter bantas kraftigt för att få myndigheten effektivare. Annars återstår till slut bara nedläggning av verket.

Arlandaråd

Trots det akuta klimatproblemet tillsätter regeringen ett Arlandaråd med ministrar, generaldirektörer och näringslivstoppar vars mål är att två- till tredubbla flyget på Arlanda. Samtidigt som järnvägen är på väg strypas genom oduglig organisation ihop med ökade kostnader och allt värre byråkrati.

Vi och våra främsta experter på infrastruktur och signalsystem har också granskat megaprojekt som Västlänken och ERTMS. De visar sig vara olönsamma och ett hot mot järnvägens framtid. De drivs också på ett odemokratiskt sätt och det vore skandal om de inte stoppas. Utvecklingen på transportområdet går alltså i helt fel riktning.

Rädda järnvägen

Arlanda, Västlänken, ERTMS och bannedläggningarna är viktiga symbolfrågor. 100-tals miljarder satsas på destruktiv infrastruktur medan viktig infrastruktur för landsbygden och näringslivet tas bort. Klimatmålen och regionförstoring utanför storstäderna saboteras. Dessutom ställs ökade krav på all infrastruktur när det säkerhetspolitiska läget nu skärpts.

Både det militära och civila försvaret skall återuppbyggas och då krävs att vi värnar de vägar, järnvägar och hamnar vi har. Både Karlsborgs- och Lysekilsbanan leder till strategiska områden och alla delar är viktiga i återuppbyggandet.

Att regeringen och Trafikverket motarbetar avgörande samhällsmål är ansvarslöst. Nu krävs drastiska åtgärder mot trafiksektorns CO2-utsläpp samt för att rädda och utveckla järnvägen i hela landet. Näringslivet och försvaret får då bättre förutsättningar och alla medborgare kan få del av hållbar ekonomisk utveckling.

Åke Nilsson
civilingenjör, f d vd ASEA Traction AB och vice vd ABB Transportation Systems GmbH i Mannheim, f d styrelsemedlem Transportrådet

Sven Jernberg
väg- och vatteningenjör, infrastrukturexpert med 50 års erfarenhet, f d vd Inlandsbanan AB

Sven-Olof Nehrer
ekonom, skapare av Branschföreningen Tågoperatörerna och dess förste ordf, f d vd TGOJ Trafik AB

Hans Albin Larsson
historiker, professor emeritus

Lars P Syll
nationalekonom, professor vid Malmö universitet

Jan Du Rietz
författare till ”trafikpolitik” i Nationalecyklopedin och boken ”Den totala URSPÅRNINGEN”

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.