Söndag 28 februari 2021

Regeringens bristande handlingskraft ökar arbetslösheten

Istället för lägst arbetslöshet i EU – som regeringen lovade, är Sverige bland de länder som har högst arbetslöshet. Och ministrarna tycks närmast likgiltiga till hur många som förlorar jobbet i krisen.

Sverige hade redan innan Coronakrisen haft en sämre utveckling på arbetsmarknaden än andra länder. Från det att Stefan Löfven blev statsminister fram till Coronakrisen inleddes utvecklades både arbetslösheten och sysselsättningsgraden, jobbtillväxt i förhållande till befolkningens storlek, sämre än i något annat EU-land. Sverige har från 2014 till 2020 fallit från plats tolv till plats 24 när det gäller låg arbetslöshet.

Utgångsläget var alltså inte bra när Sverige gick in i pandemin. Och det senaste året har våra grannländer trots mer omfattande nedstängningar lyckats bättre än Sverige med att rädda jobb och med att hålla nere arbetslösheten i krisen. I Sverige slår både ungdomsarbetslöshet och antalet långtidsarbetslösa nu rekord. Och det är fler arbetslösa nu än det varit på 23 år.

Genom hela krisen har Moderaterna tagit fram och drivit igenom krisstöd för att rädda jobb. Regeringen har många gånger behövt gå oss i oppositionen till mötes, men regeringen har försenat processer och gjort stöden så krångliga och snäva att många som behövt dem, inte kunnat ta del av dem. Pengar som avsatts har inte betalats ut, viket lett till högre arbetslöshet.

Det tog nio månader innan de enskilda näringsidkarna kunde söka ekonomiskt stöd. Hade inte Moderaterna samlat hela riksdagen i juni hade det inte blivit något stöd alls och regeringens senfärdighet är provocerande. Efter initiativ från Moderaterna gjordes till slut omställnings- och omsättningsstöden om, kravet på omsättningstapp sänktes, så att de kan nå fler företag och rädda fler jobb. Och nu senast såg vi till att dessa företag kan få täckning för 90% av sina fasta kostnader. Det är bra. Men för många är det för sent. Exempelvis väntar restauranganställda fortfarande på att deras restaurang ska få stöd i ett läge där de nästan fått ett näringsförbud, när de hårdare restriktionerna införts.

När finansministern tog jullov var Moderaterna kvar i riksdagen och arbetade fram nya förslag för att rädda jobb i krisen. Nu finns de på plats. Och vi inser vikten av att fortsätta driva regeringen framför oss. Annars kommer Sverige snart ha högst arbetslöshet i EU, istället för lägst.

Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson

Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg, finansutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.