Torsdag 30 mars 2023

Regeringspolitik slår hårt mot våra folkhögskolor

Varför ska folkhögskolorna drabbas av kraftiga nedskärningar – samtidigt som regeringen säger sig vilja satsa på kunskap och bildning?

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en mycket viktig funktion. I Skaraborg finns uppskattade folkhögskolor i Hjo, Helliden/Tidaholm, Vara och Axevalla. Tusentals skaraborgare har genom åren skaffat sig sin utbildningsgrund på dessa skolor. En av landets äldsta folkhögskolor finns i Skaraborg; Axevalla utanför Skara, som i år firar hela 150 år.

Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, arbete och personlig utveckling.

I ett samhälle som ska ge alla personer möjligheter till livslångt lärande, är folkhögskolornas allmänna kurser mycket viktiga för personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Genom dessa kurser ges deltagarna grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.  På Axevalla folkhögskola når dessa kurser i år närmare 100 deltagare.

Därtill erbjuder skolan flera andra viktiga kurser som ger deltagarna möjligheter att gå vidare på arbetsmarknaden, t ex socialpedagog, fritidsledare, hundförare, textildesign, dataspelsutveckling m m. Därtill angelägna kurser för svenska som andraspråk m fl. Läsåret 2022-2023 har Axevalla folkhögskola sammanlagt 250 deltagare.

Idag tvingas vi konstatera att den högerkonservativa regeringen kommande år prioriterar kraftiga nedskärningar av anslagen till landets folkhögskolor.

Detta är sorgligt, och djupt okunnigt. Men det är inte oväntat. För Sverigedemokraterna har länge velat krossa de svenska folkhögskolorna.

I spetsen för detta går en sverigedemokrat från Skövde. För ett par år sedan krävde riksdagsledamot Tobias Andersson (SD) i en riksdagsmotion (2020/21:3122)  att möjligheten till CSN-studiestöd för studier på folkhögskolor ska upphöra. Hundratals studerande vid Skaraborgs folkhögskolor skulle därmed förlora möjlighet att finansiera sin studietid.

I samma motion aktualiserade sverigedemokraten Tobias Andersson en nedläggning av samtliga folkhögskolor. Något som i Skaraborg är ett direkt hot mot folkhögskolorna i Vara, Helliden/Tidaholm, Hjo och Axevalla.

Uppenbart håller Sverigedemokraterna i taktpinnen, när Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna formar sin regeringspolitik. Trots att regeringspartierna gärna betygar vikten av skolor, kunskap och bildning – så tvekar de inte att skära ner på utbildningar för de grupper som mest behöver möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Varför ska just folkhögskolorna drabbas av kraftiga nedskärningar – samtidigt som regeringen säger sig vilja satsa på kunskap och bildning?

Sverigedemokraterna och regeringens linje slår nu hårt mot studerande och mot Skaraborgs folkhögskolor. Det är en tragisk utveckling för många ungdomar och andra studerande i Skaraborg.

Per Gustafsson, Skara,
Styrelseledamot
Axevalla folkhögskola

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.