Onsdag 26 september 2018

Regionen kan göra mer mot stroke

Februari är hjärtemånaden. Då sätts de som lider av en hjärtåkomma i fokus. Flera sjukdomar som beror på hjärtbesvär kan idag förebyggas. Stroke som är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige är en av dem. Här kan Västra Götalandsregionen göra mera.

Strokefallen minskar i Västra Götaland, sedan början av 2000-talet har de gått från 5 700 vårdtillfällen per år till 4 100. Att 1 600 vårdtillfällen har kunnat undvikas är en framgång då en stroke i nästan var tredje fall leder till döden och en tredjedel får bestående men för livet.

Fyra av fem strokefall går att förebygga konstaterades i en undersökning gjord av The Economist Intelligence Unit (”Preventing stroke: Uneven progress”) som publicerades under hösten. Det är goda nyheter för såväl de som riskerar att drabbas, som anhöriga och även ansvariga för sjukvården. Även Socialstyrelsen bekräftar bilden att stroke är den dödsorsak som bäst går att förebygga.

För varje strokefall som kan undvikas sparar vi på mänskligt lidande. Och därmed sparas också stora ekonomiska resurser som kan läggas på annat. En stroke kostar cirka 700 000 kronor. På ett år innebär de strokefall som vi förebyggt minskade samhällskostnader på cirka en miljard kronor. Dessa resurser kan användas till att fortsätta arbetet med att förebygga strokefall och andra prioriterade åtgärder i hälso- och sjukvården.

Beräkningar visar att nästan två tredjedelar av alla strokefall kan tillskrivas fem riskfaktorer, som alla är möjliga att påverka. De är högt blodtryck, rökning, förmaksflimmer, diabetes och låg fysisk aktivitet.

Rökare har t ex dubbelt så hög risk att drabbas av stroke än en icke-rökare. Särskilt farlig är rökning för personer som redan drabbats av TIA eller hjärninfarkt. Kvinnliga rökare löper dessutom större risk att drabbas av stroke än manliga.

Ett totalt rökstopp minskar risken för stroke redan inom ett till två år, och efter tio år finns ingen kvarstående ökad risk jämfört med icke-rökare. Vårdcentraler och den så kallade Sluta-röka-linjen (020 – 84 00 00) erbjuder hjälp, råd och stöd för den som vill och bör sluta röka. Sannolikheten att lyckas bli rökfri ökar om man söker hjälp av vården.

Att behandla förmaksflimmer är ett annat effektivt sätt att förebygga stroke. Var fjärde individ med förmaksflimmer riskerar nämligen att drabbas av en stroke inom fem år. Genom moderna behandlingsmetoder kan denna utveckling brytas och att säkerställa att personer med förmaksflimmer erbjuds förebyggande behandling är en vinst för både den enskilda individen och samhället.

Västra Götalandsregionen rekommenderar primärvården att ta pulsen på alla som besöker en vårdcentral och som är över 65 år. Denna rekommendation bör efterlevas i högre grad än idag. Västra Götaland var först i Sverige med denna rekommendation nu har även Stockholm tagit samma beslut.

Att ta pulsen är ett enkelt sätt att minska dödsfall och lidande i sviterna av en stroke. Från HjärtLung arbetar vi för att sprida kunskap och genom vår kampanj ”Känn pulsen” (kännpulsen.se) uppmuntrar vi alla att följa rekommendationen om att ta pulsen. Nu vill vi se att vården tar sitt ansvar och verkligen genomför de rekommendationer som finns om pulstagning. Om fler flimmerfall upptäcks, kan fler få behandling och ett stort lidande förhindras. Du som individ kan också påminna din vårdcentral om att ta pulsen vid nästa besök.

Det är hög tid att de styrande i regionen säkrar att rekommendationen om att ta pulsen efterföljs. Att både spara en miljard genom lägre sjukvårdsutgifter samtidigt som det mänskliga lidandet minskar borde vara en självklarhet.

Bengt Hagstedt,
ordförande
Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland

 

 

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.