Onsdag 19 februari 2020

Regioners minus kan bli noll eller plus.

Nu när industrisemestrarna är till ända så kanske jag skall försöka komma med en lösning på Västra Götalandsregionens och andra regioners problem med minus i budgeten. Detta för att inte bli betraktad som en kverulerande kritiker som inte är något att bry sig om.

Regionpolitikerna har ju i stort sett med tystnad besvarat den kritik som kommit den senaste tiden om nedläggningar, indragningar med mera. Det är ett beprövat sätt att undgå debatt. Hedras bör den politiker som kryper ur sin ”håla” och träder fram inte bara tre månader före ett val.

Vid budgetarbete får man titta på både intäkts- och utgiftssidorna. Kan man inte höja intäkterna och ej heller sänka åtagandena/kostnaderna praktiserar regionen idén att skära i produktionen på golvet. Alltså basen för verksamheten. Vore det inte bättre att först undersöka om organisationen levererar det den är ålagd att göra och får den betalt för prestationerna samt ställa sig frågan om regionadministrationen verkligen är minimerad. Sök sedan efter alternativa finansiärer till den eventuellt nya vård som tillkommit över tid.

Det är ju så att vi med hjälp av våra valda politiker via skatten annat ”köper” en försäkring kallad ”Välfärden” inkluderande Regionsjukvård. Denna försäkring saknar försäkringsvillkor (de som normalt är finstilta). Hur skulle det vara att tänka lite i dessa banor och försöka sig på att skriva finstilta försäkringsvillkor för den s.k. ”Välfärden”. Låt mig begränsa det finstilta till sjukvårdsförsäkringen.

Vad ingår och inte ingår? Var det tänkt att regionkollektivet skulle betala all vård även den orsakad av växande kriminell verksamhet i alla dess former, som nu kräver omsorg av regionen. Med detta vill jag ha sagt att de vårdbehövande brottsoffren inklusive brottslingar skall få vård. Det gäller hur kostnaderna skall betalas och av vem. Allt vårdbehov, som uppkommit av kriminell verksamhet, skulle debiteras Kriminalvårdsstyrelsen, Migrationsverket eller andra parter beroende på brottens art. Rättsväsendet skulle döma brottslingarna att betala allt. Först på detta sätt får vi riktig statistik på vad kriminaliteten totalt kostar det svenska samhället.

På samma sätt skulle kanske också sjukvårdskostnader bevisligen orsakat av alkoholmissbruk dras från alkoholskatteintäkterna. Vårdbehov orsakad av narkotiska preparat skulle föras på konton vars belopp oavkortat debiteras haffade och straffade langare och deras uppdragsgivare.

Detta resonemang kan föras längre t.ex. hur behandla arbetsskador och trafikskador men det leder för långt att här diskutera. Det får bli ett uppdrag för en politisk utredning som våra politiker är så duktiga på att tillsätta för att få en önskad tidsfrist.

Regioners vårderbjudande var inte avsedda att bli en ”tratt” för allt vad vård heter utan var ursprungligen tänkt för att täcka vård av patienter som blivit sjuka av naturliga skäl.

Någon kanske tänker att detta blir ett exempel på kreativ bokföring för det blir ju skattebetalarna som får betala i alla fall –  men låt det då vara det för det blir enligt min mening en bättre kostnadsredovisning. En redovisning av vad det kostar ett samhälle att försumma ungdomarnas och andras start i livet med att guida dem in i vuxenvärlden till att hitta en roll i livet de trivs med i stället för att de ägnar sig åt destruktiv verksamhet med växande problem för dem och samhället som följd.

Debitera svenska statens myndigheter de tjänster som ursprungligen inte ingår i regionernas uppdrag. Det är väl inte meningen att kranskommunerna även skall ta dessa kostnader och lösa negativa budgets i form av indragna vårdavdelningar, rehab-bad med mera vilket blir följden av de beslut planerar.

Stig-Evert Johansson, Älgarås,
för SPF-Törebodabygden

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.