Torsdag 28 september 2023

Replik på Håkan Larssons debattinlägg om kärnkraft

I debatten om olika kraftslags klimatnytta finns många missförstånd. Centerpartisten Håkan Larsson vill i sitt debattinlägg (7/7) reda ut några av dem men istället sprider han själv felaktigheter.

Som Larsson skriver är inget kraftslag idag helt koldioxidfritt över hela livscykeln. Det gäller både kärnkraft och förnybara kraftslag, men jämfört med fossila kraftslag har de mycket låg klimatpåverkan. För att få dem helt koldioxidfria behövs en omställning av gruvbrytning, transporter, produktion och avfallshantering, till fossilfria alternativ.

Att Konsumentverket slog ned på en annonskampanj där kärnkraft påstods vara koldioxidfri är i sak korrekt, men Larsson bör fråga sig varför inte de bolag som hävdade samma sak för förnybart kritiserades.

Den studie från Stanford som Larsson hänvisar till är ingen livscykelanalys, och den har med flera problematiska och oseriösa antaganden. Den har dock några intressanta resonemang, som kanske är giltiga för USAs elnät. Om studien appliceras på andra länder kan det visa sig att utsläppen istället blir högre för förnybart.

Hursomhelst har studien alltför många problem för att tas på allvar och den beaktas inte av FNs klimatkommission IPCC. Jag hoppas verkligen att Håkan Larsson och Centerpartiet prioriterar ett vetenskapligt förhållningssätt före personliga preferenser. Över åttio procent av världens energiförsörjning är ännu fossil, varje minut med felaktiga argument mot kärnkraft eller förnybart är en förlorad minut för att klara av klimatutmaningen.

Mattias Lantz, forskare vid Uppsala universitet och medlem av Analysgruppen (analys se)

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.