Torsdag 12 december 2019

Rusta Västra Götaland för lågkonjunkturen – stärk och stötta småföretagen

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. När tillväxten nu mattas av är det viktigare än någonsin att stärka och stötta Västra Götalands småföretag. Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, presenterar fyra förslag på hur det kan gå till.

Var femte småföretagare i Västra Götaland oroar sig för en kommande lågkonjunktur, visar en ny undersökning från Visma. I landet som helhet oroar sig var femte småföretagare. Var fjärde småföretagare har redan vidtagit åtgärder för att rusta sig för nedgången. Den svenska högkonjunkturen nådde sin topp 2018, och vi ser nu att ekonomin mattas av med lägre tillväxt. Småföretagsbarometern 2019, en konjunkturmätning gjord av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna, visar en nedåtgående trend för sysselsättning, orderingång och omsättning bland landets småföretag.

Av de företag i Vismas undersökning som redan har agerat för att möta en kommande lågkonjunktur har hälften sett över sina kostnader. Var femte har skjutit upp eller pausat sin rekrytering. Det är något som direkt påverkar sysselsättningen i Sverige och kan ytterligare spä på pessimismen. Därför är det nu extra viktigt att småföretagare runt om i landet får bästa möjliga förutsättningar att driva sina företag. Vi på Visma har fyra förslag på hur detta kan göras.

Sänk kostnaderna för att anställa. Många små företag vill anställa fler, men avstår för att det kostar för mycket. Den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifter för enmansföretag bör göras permanent. Den bör också utökas att gälla alla små företag, så att fler vågar växa och skapa nya jobb.
Skapa fler möjligheter till finansiering. Många småföretagare är beroende av lån från familj och vänner för att kunna starta och driva sina verksamheter. Risken för privatekonomin är påtaglig, vilket skrämmer många. Fler finansieringsmöjligheter sänker trösklarna till företagarlivet och skapar fler välmående företag.
Säkra tillgången på kompetens. Det är en utmaning för företag i alla storlekar att hitta rätt kompetens. Det bromsar tillväxten och leder till att färre anställs. I Västra Götaland bör man skapa dialog med företagen om deras behov och planera utbildningar utifrån detta.
Underlätta generationsväxlingen. Det finns i dag 100 000 företag som snart behöver nya ägare när de nuvarande går i pension. Om ingen tar över finns risk att välfungerande företag läggs ner. I Västra Götaland bör man se till att matcha seniora företagare med unga som kan driva verksamheten vidare.

Framgångsrika och växande företag har byggt vårt samhälle i dag. För att rusta oss för den kommande lågkonjunkturen måste vi anstränga oss extra för att stötta våra företagare för framtiden. När de små företagen mår bra, mår hela Sverige bra.

Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.